JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการคลังสินค้า, ติดรถส่งสินค้า, ช่างซ่อมเครื่องหนังและโซฟา
ตำแหน่งธุรการคลังสินค้า 1. จัดทำและพิมพ์ บาร์โค๊ดป้ายสินค้า 2. งานด้านการจัดเก็บเอกสารต่างๆ พร้อมตรวจสอบบิลโอนย้ายสินค้ากับ Picking เช่น สำเนา Picking ,บิลโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง ฯลฯ 3. งานจัดส่งพัสด...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000-15,000
19 พ.ค. 62
2 . Brand Executive
1. ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 2. จัดการสต๊อกสินค้า และทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี, คลังสินค้า 3. บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัท 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการต...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญรับลูกหนี้ ประเภทต่างๆ Shop , Event, Consignment และร้านค้าเครดิต ของแต่ละเดือน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ของแต่ล...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
19 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ