JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฏิบัติงานขาออก
1.ตรวจเอกสารส่งออกของลูกค้า 2.จัดทำใบขนขาออกให้กรมศุลกากรในระบบ 3.จองเรือ 4.ส่งSI/VGM ให้สายเรือ ติดต่อประสานงานกับสายเรือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ 5.ส่งBL ให้ลูกค้าตรวจ 6.จองรถหัวลากรับสินค้าที่โรงงา...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . พนักงานบริการลูกค้า CS
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ - สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น(อ่าน เขียน) - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ สายเรือ สายการบินต่างๆ - ประสานงานกับทีม operation - ประสานงานกับ suppliers - เข้างาน...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ ปสก และความสามารถ
25 พ.ค. 62
3 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ