JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Supervisor
1.วางแผน/จัดทำแผนงานในแต่ละวัน 2.บริหารบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติการงานให้บรรลุเป้าหมาย 3.ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการบริหารงานคลังเอกสาร 4.ควบคุมและจัดสรรพื้นที่คลังเอกสารให้เหมาะสม 5.ทำ...

บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ