JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดทำข้อมูลตรวจนับสินค้า / ตรวจสอบข้อมูลสินค้า 2.ช่วยงานธุรการภายในแผนก 3.นับสต๊อกสินค้า 4.ดูแลสต๊อกสินค้า ตามสาขา The Mall และ Outlet Mall

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานประจำร้าน ( PC) ประจำประจวบ,หัวหิน ,ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
ดูแลสินค้าหน้าร้าน,ขายสินค้าให้กับทางบริษัท

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ดูแล และอำนวยความสะดวกทุกอย่างต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย 2. ทำ Present Power Point 3. จด Short Note, Short hand ได้ 4. ทำข้อสรุปการประชุม, ตามงาน, ประสานงานทั้งในองค์...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.) จัดสินค้า รับสินค้า จ่ายสินค้า  2.) ตรวจนับสินค้าภายในบริษัท  3.) ประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
21 ส.ค. 62
5 . Customer Serviceรับสมัครด่วน !
1.หาข้อมูลและวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับสินค้าและบริการ 2.สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า 3.เป็นผู้ดูแล ตอบคำถามลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ทุกช่องทาง 4.Online Customer Service

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 ส.ค. 62
6 . Lazada Operationรับสมัครด่วน !
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ว่าวิธีการใดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับสินค้าและบริการ 2. สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3. ปรับปรุงการให้บริการลู...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 ส.ค. 62
7 . Music Contentรับสมัครด่วน !
- สร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับสินค้าเครื่องดนตรี และบริการขององค์กร เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites, Blog และ Newsletters ในรูปบทความ รีวิว ภาพ - สร้างสรรค์ Content...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
21 ส.ค. 62
8 . Graphic contentรับสมัครด่วน !
1.ทำการออกแบบภาพ Artwork ตัวผลิตภัณฑ์ และเขียน Content สั้นๆลงสื่อออนไลน์และช่องทางอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่ง ตัดต่อภาพ และวีดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่างๆ 3.ดูแลจัดการเนื้อ Fa...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดประสานงานห้างสรรพสินค้า(Modern trade)รับสมัครด่วน !
- ดูแลพนักงานขายตามสาขา ระเบียบวินัย กฎระเบียบ เวลางานเข้า-ออก วันหยุด ล่วงเวลา และอื่นๆตามบริษัทกำหนด - ดูแลและติดต่อประสานงานกับสาขา Modern Trade และ ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลการจ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1.) ควบคุม process การรับเข้า จ่ายออกของสินค้า 2.) ดูแลQCและ QA 3.) ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในส่วนที่ตนดูแล 4.) รวมถึงการตรวจเช็ค Stock ใช้ Program Accpac ในการคีย์ข้อมูล 5.) ทำรายงาน Stock ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
21 ส.ค. 62
11 . ผู้ช่วย Audit warehouseรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคลังสินค้า 2.นับสินค้าและประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.Audit and QC Process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
21 ส.ค. 62
12 . Audit warehouseรับสมัครด่วน !
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน 3. ร่วมควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบข...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 ส.ค. 62

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . Import-Export officerรับสมัครด่วน !
1.) จัด พิมพ์เอกสาร ติดด่อลูกค้า ตอบจดหมายต่างประเทศ 2.) ดูแลการขายของสินค้าบางตัว 3.) ดูแล เอกสาร นำเข้าและส่งออก 4.) จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และเปรียบเทียบราคา 5.) ดูแลงานอื่นๆ ที่ผู้บร...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ส.ค. 62
15 . Databaseรับสมัครด่วน !
1.) เขียน Access, SQL, VB และ Crystal Report ได้ 2.) สามารถบริหารจัดการ Network (set-up), LAN และ Database เช่น MS SQL, DB2, SQL Server etc.  3.) Firewall and Anti-virus 4.)SUPPORT ด้านข้อมูลให้กับ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ่งรถส่งสินค้าของพนักงา...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ