JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และเอกสารต่างๆของโครง...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 ++ (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ