JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนแบบ
1.สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ 2.เขียนแบบตามความต้องการของ Design Engineer 3.เขียนแบบงานระบบงานก่อสร้าง, ระบบไฟฟ้า, เครื่องกลด้วยโปรแกรม AUTO CAD 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บจก.เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . Admin Store (หน้างาน)
1.ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับหน้างาน 2.ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลและรับผิดชอบ เรื่อง การรับ และเบิกจ่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ วั...

บจก.เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างขององค์กร
17 ก.ค. 62
3 . วิศวกรโครงการ / วิศวกรโยธา
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 2.เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณราคา 3.จัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้...

บจก.เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ