JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนงานไฟฟ้า
1.ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลาของโครงการ 2.ช่วยเหลือวิศวกรสนามทำงานให้ทันตามแผนงานรวมถึงร่วมดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 3.ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงทุกรายที่เกี่ยวข้องเพื่อ...

บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . จป. วิชาชีพ
- ควบคุมความปลอดภัยในโครงการระบบไฟฟ้าและเครื่องกล - กำหนด /จัดทำแผนการทำงานด้านความปลอดภัย - บริหารงาน จป. ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวางรากฐาน / อบรมพนักงาน ตามข้อกำหนด - กฎหมายความปลอดภัย - การสร้า...

บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ