เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Chief Financial Officer (ACFO)รับสมัครด่วน !
Working days: Monday – Saturday at Jasmine lnternational Tower, Nonthaburi 08:30 am. -17:30 pm. - Assist and support the CFO in ensuring that all the companies accounting operations are accurate ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 พ.ย. 61
2 . Senior Human Resources Officer (Payroll)รับสมัครด่วน !
- Manage payroll processes, prepare payroll calculations and ensure the completeness and correctness of the payroll process within a timeline. - Prepare monthly reports (Social security, personal inc...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 พ.ย. 61
3 . วิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Engineer) ประจำสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
- ควบคุม ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง - ถอดแบบและประมาณราคา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
4 . Senior Site Engineer
- เข้าร่วมประชุม บันทึกการเข้าประชุม และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - ควบคุม ดูแล การติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและสรุป Report นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - ประสานงานกับ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบกาณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
5 . Foreman ประจำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม มีนบุรี กทม.
ควบคุมงานวางท่อ ขุดเจาะท่อของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสายสีส้ม มีนบุรี)
- เบิก-จ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash) - เก็บข้อมูลการเบิก-จ่าย วัสดุ/ทรัพย์สิน แต่ละเดือนเพื่อแยกประเภทงาน / ลงรายการต้นทุน - จัดเก็บและสรุปค่าแรงรายวันเพื่อลงรายการแยกต้นทุนตามประเภทงาน - ควบคุมค่าใช...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (บางแค- แจ้งวัฒนะ)
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร -ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
8 . Logistics Manager
รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมการจัดสรรรถให้เหมาะสมกับงานในแต่ละที่ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฎิบัติงาน 3.วางแผนและรับแผนขนส่งภายนอก และแจ้งให้กับหน่วยงานขนส่งปลาย...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
9 . พนักงานขับรถ (ประจำสำนักงาน รฟม./พระราม9)
-ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
10 . ช่างเขียนแบบ (งานระบบไฟฟ้า/เครื่องกล)
1. จัดทำแบบงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง 2. ประสานงานเรื่องข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแล ควบคุมขั้นตอนการผลิตแบบให้ถูกต้องครบถ้วน และตร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ)
-ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีซื้อตามกฏหมายใหม่ -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบภาษ๊หัก ณ ที่จ่าย (3,35) -กระทบยอดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม -กระทบยอดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3,35) -ยื่นแบบภาษีประจำเด...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ทำ Profit Center, Cost Center 2. ทำ Reconcile ได้คล่องระหว่างเม็ดเงิน กับ ต้นทุน 3. วางระบบบัญชีต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน สามารถสร้างโมเดลการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายได้

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
13 . ช่างสำรวจ (Surveyor) ประจำโครงการก่อสร้าง
- ปฏิบัติงานสำรวจในการกำหนดตำแหน่ง และระดับเพื่อการก่อสร้าง - บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน : - ประจำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ ก...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
14 . Senior Architect
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของทีมงานประจำสัปดาห์ 2. ตรวจแบบงานสถาปัตยกรรมของลูกทีม 3. ประชุมกับที่ปรึกษาประจำสัปดาห์ 4. ตรวจสอบ เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม และจัดทำแบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม 5. ตรว...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
15 . วิศวกรเขียนแบบ (งานโยธา,ก่อสร้าง) ประจำ จ.นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก ด้วย Auto Cad - ตรวจแบบ,จัดทำแบบ,ถอดปริมาณงานก่อสร้าง โยธา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
16 . Architect
1. เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม และจัดทำแบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและค...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างและสามารถต่อรองได้
17 พ.ย. 61
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ติดตามเรื่องสัญญา , Bank guarantee ทั้งหมดของบริษัทที่ได้ทำกับผู้รับจ้างช่วง, Supplier - ติดตามเรื่องการเงิน ตามการจ่ายผู้รับเหมาในระบบ - ดูแลเรื่องกฏหมายของงานระบบทั้งแผนก

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
19 . ผู้จัดการงานก่อสร้าง (Construction Manager)
- จัดทำแผนที่สนับสนุนโครงการในเรื่องต่างๆ (การจัดซื้อวัสดุ, การจัดจ้าง, เครื่องจักร, กำลังคน) - แผนด้าน Engineering (Shop Drawing, Method Statement, Technical Document Support) - ควบคุมงานให้เป็นไปต...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
20 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ประจำโครงการก่อสร้าง)
- จัดทำ และบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน สรุปสถิติขาดลา / มาสาย - จัดทำรายงานเช็คการเข้า-การออกของพนักงาน - จัดทำงานเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับงานบุคคล - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
21 . วิศวกรควบคุมปริมาณอาวุโส (Senior Quantities Surveyor) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
1 จัดเตรียม /วางแผนประสานงาน 2 ควบคุมต้นทุนงานผลิตในโรงหล่อทั้งหมดแยกตามผลิตภัณฑ์

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
22 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์ซ่อมฯ จ.ปทุมธานี)
- ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง - ซ่อมบำรุงรถเครื่องจักรกลหนัก ประเภท เครน, แบ็คโฮ, เฮี๊ยบ, เทรลเลอร์ และรถอื่นๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
23 . ช่างเขียนแบบ (งานโยธา/ก่อสร้าง) ประจำ จ.นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก/งานทาง ด้วย Auto Cad

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ