JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักโภชนาการ
1.จัดทำคู่มืออธิบายการใช้ และเอกสารโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจของผู้บริโภค 2.วิเคราะห์รายละเอียดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรม 3.การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์...

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด
เงินเดือน สอดคล้องกับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ