JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
1.จัดทำ , ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก 2.เบิกเงิน,เคลียร์เงิน , ประสานงาน , รวมไปถึงจัดทำเอกสารต่างๆ 3.ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารคุณภาพของบริษัท ( ISO ) ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
2 . นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. รวบรวม ข้อมูลระบบการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาระบบใหม่ 2. พัฒนา/ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. จัดทำคู่มือ และจัดเตรียมหลักส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
23 มี.ค. 62
3 . นักการตลาดโครงการ (Marketor)
1.วางแผนงานและบริหารงานโครงการด้านการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานใหม่ 2.วิเคราะห์/พัฒนา/ออกแบบ ระบบการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือลดปัญหาการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ประส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
4 . Sale Engineer
1. การหายอดขาย,การขายงาน จัดทำใบเสนอราคางานระบบ งานอุปกรณ์สถานีบริการก๊าซ ออกหาลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 2. การจัดระบบงาน ทำแผนงานติดตั้งและรายงานการทำงานประจำวันของแต่ละJob การประชุมแผนกประจ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
23 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำกับดูแล โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและกำกับดูแลแผนงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรม 2. วางแผน,คำนวณ,ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการให้อยู่ในงบประมาณตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบเอกสารที่เกี...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (Site Administrator)
-เปิด-อนุมัติใบขอซื้อ -เบิกเงินและเคลียร์เงินในระบบ -จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้งานจัดซื้อ -จัดการเอกสารการเงิน-เคลียร์เงินหน้างาน -เดินเอกสารให้ผู้บริหาร,ใบแจ้งหนี้,บิล,ใบส่ง...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
23 มี.ค. 62
7 . ผู้จัดการร้านเบอร์เกอร์โบรรับสมัครด่วน !
1.ดูแล,บริหารงานร้านเบอร์เกอร์ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2.อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับทีมงานและลูกค้า 3.สรุปข้อมูลยอดขายประจำวัน 4.ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
8 . วิศวกรจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุเกี่ยวกับงานเครื่องกลได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานแต่ละโครงการ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการวางแผนสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างให้ทันตา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
9 . Sales รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อลูกค้าเพือเสนอขายงานตู้จ่ายน้ำมัน,ตู้จ่ายแก๊สและงานวางระบบน้ำมันและแก๊สในสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส 2.ทำงานประมูลตู้จ่ายน้ำมันและจัดทำเอกสารงานประมูลตู้จ่ายน้ำมัน 3.ดูแลหน้างานการติดตั้งตู้จ่า...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ