JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำศูนย์บริการ (ช่วงล่าง/ยางรถยนต์)
1. ตรวจเช็คสภาพยาง , วัดความสึกดอกยาง , เช็คลมปรับลมยาง 2. ให้บริการเปลี่ยน ปะ ซ่อมบำรุงยางรถยนต์และงานที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่าง 3. บันทึกรายละเอียดเอกสารการตรวจเช็คยาง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL Account)
1.ตรวจ GL ของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด 2.บันทึกรายการเจ้าหนี้ในระบบซื้อ-บันทึกรายการเจ้าหนี้ทั่วไปในระบบเจ้าหนี้ 3.บันทึกบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมกระทบ GL 4.บันทึ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. รวบรวม ข้อมูลระบบการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาระบบใหม่ 2. พัฒนา/ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. จัดทำคู่มือ และจัดเตรียมหลักส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
4 . Sale Engineer
1.หายอดขายและเสนอขายอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและท่อน้ำมันรวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.ออกพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและอำนวยค...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการฝึกอบรม,การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆทั้งในระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์และจัดทำ Competency Model เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านการขายและดูแลลูกค้า 2.บริการแนะนาโครงการและโปรโมชั่นที่บริษัทกาหนด 3.อำนวยความสะดวกในการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า 4.ปฏิบัติงานด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนด 5.ติดต่อประสา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่รับรถ (Service Advisor) รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและสอบถามอาการต่างๆในการรับบริการที่ศูนย์บริการ 2. วิเคราะห์อาการเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมกับทีมช่างบริการ 3. เปิด JOB ซ่อมและอธิืบายงานซ่อมฟร้อมทั้งประมาณราคาการเข้าซ่อมแจ้งให...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor)
1.การจัดทำแผนการตรวจติดตามประจำเดือน 2.จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจติดตาม 3.ดำเนินการตรวจติดตามตามแผนประจำเดือน 4.ระบุข้อบกพร่อง ออกเอกสาร CAR ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
9 . ช่างยนต์ ( ประจำศุนย์บริการราชพฤกษ์ นนทบุรี) รับสมัครด่วน !
1.ทำการเช็คระยะรถตามรอบที่นัดหมาย 2.ซ่อมบำรุงก๊าซรถยนต์ตาม Job ที่หัวหน้าช่างมอบหมาย 3.ทำการตรวจเช็คงานซ่อมก่อนส่งมอบให้กับทีม QC. 4.ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5.อื่นๆต...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ