JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างคุมเครื่อง CNC
ควบคุม ตั้งค่าเครื่องกลึง CNC ผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถตู้ หรือรถส่วนบุคคล รับส่งผู้บริหารที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ, รับส่งลูกค้าสนามบิน หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน)
- ติดต่องานต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่ พิมพ์พลาสติก/Zinc/อลูมิเนียม
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก หรือ Zinc หรืออลูมิเนียม ตามความถนัด ที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ออกแบบ Artwork สื่อโฆษณา Intographic บรรจุภัณฑ์ งานวีดีโอ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค)
ด้านสรรหา, ว่าจ้าง, ทำเงินเดือน, งานอบรม และธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
7 . วิศวกรแม่พิมพ์ฉีดซิงค์,ฉีดพลาสติก,ฉีดอลูมิเนียม
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดซิงค์ หรือ ฉีดพลาสติก หรือ ฉีดอลูมิเนียม ดูแลควบคุมการซ่อมแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์ซิงค์/อลูมิเนียม/พลาสติก
-ซ่อมแซม แม่พิมพ์ซิงค์, แม่พิมพ์อลูมิเนียม, แม่พิมพ์พลาสติก ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
9 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวัด CMM
ตรวจสอบ ตรวจวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่อง CMM, Microscops, Tensile, Salt Spray , Hard ness tester

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ