JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
1. ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบริษัท 2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาภายในบริษัท 3. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในบริษัท 4. ดูแล เครื่องจักรกระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ดูแล วางแผนบำ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามวุฒิ/ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานติดรถส่งสินค้า
1.รับใบสั่งงานจากหัวหน้างาน 2.ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถให้ถูกต้องและครบตามจำนวนในเอกสารรายการส่งสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถไม่ให้ได้รับความเสียหาย 4.ติดรถขนส่งเพื่อลงสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายวัน
25 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการส่วนเทคนิค(R&D)
1.จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.กำหนดจุดตรวจสอบ (สเปค) ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการให้กับ QC 3.จัดทำ Mock -up, Drawing ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงและแก้ไขจนถึงเปิดแม่พิมพ์ ส่...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามความสามารถ
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานควบคุมคุณภาพไลน์ผลิต
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามสเปคในระหว่างการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบผล บันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบของผลิตภัณฑ์ในกะแต่ละวัน 3.ปฏิบัติงานตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพ 4ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,200 (ไม่รวม OT.)
25 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขับรถบริษัท
1. ต้องขับรถด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 2. ดูแลและบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและจะต้อง ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินการแจ้งซ่อม / บำรุงรักษาตามระยะทางหรือตามความจำเป็นเมื่อ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + OT.
25 มิ.ย. 62
7 . หน.แผนกบุคคล-ธุรการ (ประจำประเทศเมียนมาร์)
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติง...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง
25 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดนโยบาย/มาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท 2. กำหนดวิธีการปฎิบัติ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ 3. วิเคราะห์ปัญหาของสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด/พิจาร...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตราฐานบริษัท
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบงานด้านการทำบัญชีต้นทุนสินค้าและ STOCK สินค้า 2.รับผิดชอบงานด้านการทำบัญชีทรัพย์สิน 3.คำนวณต้นทุนสินค้า ทุกล็อด ที่ผลิตได้ 4.จัดทำรายงานต้นทุนประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน Negotiable / ต่อรองได้
25 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ