JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานติดรถส่งสินค้า
1.รับใบสั่งงานจากหัวหน้างาน 2.ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถให้ถูกต้องและครบตามจำนวนในเอกสารรายการส่งสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถไม่ให้ได้รับความเสียหาย 4.ติดรถขนส่งเพื่อลงสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายวัน
23 เม.ย. 62
2 . จนท.ธุรการ
1. ควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 2. ควบคุมการใช้งานบันทึกคุณภาพในระบบบริหารคุณภาพ 3. ขึ้นทะเบียนเอกสารและแจกจ่ายตามระเบียบวิธีที่องค์กรกำหนด 4. ควบคุม/ตรวจสอบ ความถูกต้องของรูปแบบเอกสารแต่ละประเภท...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์/ตามวุฒิ
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม(ประจำที่เมียนมาร์)
1. ติดต่อประสานงานกับทางนิคมและส่วนราชการ เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ 2. รับผิดชอบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 3. จัดทำรายงานเสนอผู้บริห...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000.-บาท /เดือน (หรือตามตกลง)
23 เม.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร(กรรมการผู้จัดการ)
1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ (งานส่วนตัว และงานสำนักงาน ของ MD) 2) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000.- Up /ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำเมียนมาร์)รับสมัครด่วน !
1. จัดวางระบบบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติตามกฎหมายในการแสดงข้อมูลต่อทางราชการของประเทศเมียนมาร์ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (ด้านบัญชี)และการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานตามระบบบัญชี ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยเลี้ยง
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานขับรถบริษัท
1. ต้องขับรถด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 2. ดูแลและบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและจะต้อง ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินการแจ้งซ่อม / บำรุงรักษาตามระยะทางหรือตามความจำเป็นเมื่อ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + OT.
23 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบงานในระบบ บัญชีเจ้าหนี้ 2.ดูแลรับผิดชอบงานการตั้งเบิกจ่าย ชำระเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่าย ,ค่าเที่ยวรถรับจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลรับผิดชอบงานรับวางบิล 4.ตรวจสอบ จัดทำและนำเสนอผู้บังค...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . หน.แผนกบุคคล-ธุรการ (ประจำประเทศเมียนมาร์)
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติง...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ดูแลรับออเดอร์จากลูกค้า ติดตามออเดอร์ และจัดส่ง 2. ติดต่อประสานงานลูกค้า 3. ทำการประสานงาน กับส่วนผลิต 4. ติดตามยอดขายการผลิต 5. ติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขายตรวจสอบ

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตราฐานบริษัท
23 เม.ย. 62
10 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน Negotiable / ต่อรองได้
23 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ