JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
- ดูแลระบบ computer ด้าน Hardware , software ที่ใช้งานเกี่ยวข้องในบริษัท - ดูแลระบบ Server (Active Directory , E- mail , DHCP,Cloud ,Database Server) - ดูแลระบบ Security ด้าน Firewall - ดูแลลระบบเค...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . Project Sales (ถังบำบัดน้ำเสีย , ถังเก็บน้ำ)
- ขายสินค้าและเจรจาการขาย ลูกค้ากลุ่มโครงการ - จัดทำเอกสารการขาย และ รายการการขายสินค้าให้ผู้บังคับบัญชา - ติดตามผลหลังการปิดการขายและบริการหลังการขาย - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Fleet card+ค่าเสื่อม+ค่าทางด่วน+ค่าคอมมิชั่น
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- เจรจาต่อรองราคา วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต - ค้นหา supplier รายใหม่ - ร่วมกับหน่วยงานผลิตในการพัฒนาวัตถุดิบ - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารสำคัญจ่ายเงิน -ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+Sim โทรศัพท์
19 ก.ค. 62
4 . Programmer
- ทำงานตาม Requirement ของ Project - พัฒนาระบบและเขียนโปรแกรม ที่ใช้ภายในบริษัท - ศึกษาและทำความเข้าใจ requirement ของงานเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า , สาธารณุปโภค และเครื่องจักรภายในบริษัท - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , สาธารณูปโภค และเครื่องจักร - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายเดือน , รายปี - ควมคุมค่าใช้จ่ายใน...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . Technical Advisor (ระยอง จันทบุรี ตราด)รับสมัครด่วน !
- ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำ , ถังเก็บน้ำ , ปั๊มนำ ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขต จ.ระยอง - บังคับบัญชาพนักงาน PC - ติดต่อประสานฝ่ายผลิต ,ธุรการขาย , คลังและจัดส่ง

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อม+ค่าโทรศัพท์ +ค่าคอมมิชั่น+ค่าที่พัก
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตประจำวัน -ติดตามผลเทียบ ทบทวน แก้ไขแผนประจำวัน -ผลักดันการส่ง สินค้าแต่ละวัน -วางแผนการโอนย้าย Mould -ติดตามการโอนย้ายไป/กลับ ให้ตรงตามวันที่กำหนด -ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค /เจ้าหน้าที่ผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - เชื่อมเหล็ก

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . Process Engineer & R&Dรับสมัครด่วน !
- ทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าภาชนะบรรจุของเหลวที่ผลิตจากพลาสติก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและภายใน - ควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานผลต่อ...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ