JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- ทำและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ใช้โปรแกรมทำเอกสารได้ดี - ติดตามงานดี - ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย - ดูแลคนในทีม - ทำรายงานการประชุม - เปิดใบสั่งซื้อและติดตามหา Supplier พร้อมจัดเตรียมเอกสาร...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
1 อัตรา
ด่วน!!!!
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค(ปฎิบัติงานแหลมบาลีฮาย)รับสมัครด่วน !
1.สื่อจัดแสดงและกิจกรรมต่างๆโดยใช้Microsoft PowerPoint และระบบมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น 2.ให้บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ 3.มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเ...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
1 อัตรา
ด่วน!!!!
เงินเดือน 15,000
14 มิ.ย. 62
3 . Graphic Design Eventรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการคิดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 2. ดำเนินการควบคุมงานให้ออกมาตรงตามความคิดที่ได้สร้างสรรค์ไว้ 3. ดำเนินการประสานงานและทำงานร่วมกับทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . ช่างแอร์รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานแอร์ ติดตั้งแอร์ ซ่อมบำรุงแอร์และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
14 มิ.ย. 62
5 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมบำรุงและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
1 อัตรา
ด่วน!!!!
14 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรโยธา (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
คำนวนค่าการรับน้ำหนัก และออกแบบโครงสร้างตามหลักมาตรฐาน ติดต่อหน่วยงานทดสอบการก่อสร้างเจรจาและสั่งงานโฟร์แมน ตรวจสอบหน้างานกับแบบ วางแผนงาน ทำ S-Curve และสั่งวัสดุรวมถึงการถอดรายการวัสดุ สั่งของ ถอดราค...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
14 มิ.ย. 62
7 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
รับบรีฟงาน นำเสนองาน คิดงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์แลกใหม่ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีทำงานร่วมกับครีเอทีฟ ออกแบบและเลือกวัสดุ ถอดปริมาณ/พื้นที่ สืบราคา เลืดสรรวัสดุใหม่และติดต่อเรื่องคุณสมบัติวัสดุนั้นๆแล...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
2 อัตรา
ด่วน!!!!
14 มิ.ย. 62
8 . ช่างไม้รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
14 มิ.ย. 62
9 . Graphic Design พิพิธภัณฑ์รับสมัครด่วน !
-ออกแบบงาน Graphic สิ่งพิมพ์และนิทรรศการ/ Information design -ออกแบบงาน Graphic สำหรับพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เช่น CI/Graphic /Signage/Brochure/interior Decorative/web-site เป็นต้น

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ