JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. วางระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน 3. ปิดงบต้นทุนผลิต 4. กระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำและวิเคราะห์รายงานต้นทุนการผลิต 6. ปฏิบัติ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . Trend Analyze
1.Manage the jewelry theme for show in each Jewelry fair 2.Support the artwork and Photographer team to accomplish the publications 3.Lead the Designers to think of the new way to create unique desi...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . R&D Manager
1. บริหารงานด้านแผนการผลิตแม่พิมพ์และงานตัวอย่าง 1.1 วางแผนการผลิตตาม Priority และตาม Ship date 1.2 ตรวจสอบแผนการผลิตพร้อมทั้งประเมินกำลังการผลิต 1.3 ปรับแผนการผลิตเมื่อมีความคลาดเคลื่อนด้านการผ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . Vice Product Development Manager
1. Develop creative and product awareness in order to produce a creative and competitive that will help grow the business 2.Research competitive markets to identify new trends, fabrics, and techniques...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
5 . Manager of Sale
1. Set sales targets, plan sales and sales operations according to the assigned goals. 2. Summary / analysis of customer data regarding buying behavior and customer needs To provide information to th...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
6 . Personal Assistant
- เป็นตัวแทนในการรับ Requirement จากส่วนงานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกับทีม - บริหารและจัดการทีมงานและทรัพยากร เช่น คน เวลา และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . Account Executive (ประสานงานต่างประเทศ)
1.ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา และ จีน 2. ตอบคำถามลูกค้า 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำแผนการผลิต MPS และ MRP 2.ควบคุมปริมาณ Order ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต 3.จัดทำแผน Shipment 3 สัปดาห์ให้ฝ่ายผลิต 4.ปรับสมดุลย์การผลิตเพื่อให้เป็นประสิทธิภาพสูงสุด 5.จัดทำรายงาน Shipment ที่ ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . Production Manager
1. Managing Production line to meet company KPIs. 2. Set up yearly budget plan and monitor that it remains according to plan 3. Managing Ensure that products are produced on time , high Productivity...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . Gemstone Purchasing Supervisor
1.ตรวจสอบและเซ็นใบสั่งซื้อใน PO 2.ติดตามสถานะพลอยตั้งแต่เปิดใบสั่งซื้อ คัดพลอย และส่งเข้าสต๊อก 3.ติดตามด้านการเปลี่ยนแปลงราคาพลอยของตลาดและสถานการณ์ ทางการตลาดและรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.ตรวจ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
11 . Secretaryรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลตารางนัดหมายของ VP 2.ประสานการจองโรงแรม / คนขับรถ / เรื่องเอกสารส่วนตัวต่างๆที่เป็นของ VP 3.ควบคุมตารางห้องประชุมที่อยู่ในส่วนรุบผิดชอบ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ VP เซ็นอนุม...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
12 . Production Supervisor
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดป...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
13 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
14 . Designer (Handrawing)
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ด้วยการการ Handrawing ตามความต้องการของลูกค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ