JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician support ประจำฝ่าย Engineer (สาขาโรงงานปากเกร็ด)
หน้าที่ สอบเทียบ และ ควบคุมดูแลเครื่องมือ วัด สาขาปากเกร็ด และ สำโรง ตาม แผนการสอบเทียบที่กำหนด ตรวจสภาพและบำรุงรักษา อุปกรณ์ช่วยในการผลิต ทำงานที่ ได้รับมอบหมาย จาก Engineer Supervisor

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ฺN/A
24 ก.ค. 62
2 . Process Engineer (สาขาโรงงานปากเกร็ด)
ควบคุมกระบวนการผลิต และ ทำ Preproduction และ Validation ตามแผนที่กำหนด การศึกษาเวลาและการกำหนด กระบวนการในการผลิตงาน ,การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ,การวิเคราะห์ปัญหาทางสถิติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในกร...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
3 . PRODUCTION CAST FILM SUPERVISOR (สาขาสำโรง)
จัดการ วางแผนและควบคุม กระบวนการผลิต CAST FILM จัดการและควบคุมเอกสารคุณภาพ และเอกสารด้านการผลิต ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและถูกต้อง จัดการ และควบคุม อัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงาน จัดการ และ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ Sales Coordinator (สาธุประดิษฐ์)
*หยุดเสาร์-อาทิตย์ - สนับสนุนงานขายของทีมขาย - จัดทำเอกสารสนับสนุนการขาย และการจัดส่งสินค้า - ดูแลการขายของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 ก.ค. 62
5 . พนักงานขับรถส่งของ (สาขาโรงงานปากเกร็ด)
-รับผิดชอบในการขับรถยนต์ส่งของและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายถูกต้อง ตรงเวลา และปลอดภัย -รับผิดชอบดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับแผนการจัดส่งสินค้า ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ฺN/A
24 ก.ค. 62
6 . Maintenance Manager สาขาสำโรง
*บริหารจัดการ ภารกิจงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน งานซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต งานสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการผลิต ซ่อมแซมภายในโรงงานทั้งหมด โดยกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย จัดลำดับคว...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
7 . Maintenance Supervisor (สาขาสำโรง)
1. รับผิดชอบควบคุมการดูแลบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive) โดยกำหนดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน จ่ายงาน และติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน 2. รับผิดชอบควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง (Break Down ) โ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานสำโรง)
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบการทำงานของเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 3. บันทึกผลการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำร...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ก.ค. 62
9 . Production Leader (หัวหน้างาน) (โรงงานสำโรง)
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิตและพนักงาน - จัดการและควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ก.ค. 62
10 . Production Engineer (โรงงานสำโรง)
ตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการออกแบบ มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ การทำงานของกระบวนการผลิต จัดทำการทดลอง

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องผลิตพลาสติก (โรงงานสำโรง)
1. คุมเครื่องผลิตฟลิ์มพลาสติก 2. บันทึกเอกสาร

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
12 . ช่างเทคนิค (เครื่องจักร) โรงงานปากเกร็ด
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 ก.ค. 62
13 . Programmer (สำนักงานสาธุประดิษฐ์)Urgently Required !
ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรม - รับทราบความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และกำหนดการเขียนโปรแกรม - เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ตรวจสอบโปรแกรมที่เขียน - ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเบียนโปรแ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
14 . QC (ควบคุมคุณภาพ) ประจำโรงงานสำโรงUrgently Required !
- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ก.ค. 62
15 . QA Supervisor (Working in Samrong Branch)Urgently Required !
• Ensure that processes needed for quality control, customer requirement, international standard which required for products/system are established, implemented and maintained effectively. • To contr...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
24 ก.ค. 62
16 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 ก.ค. 62
17 . Burmese Translator (ล่ามพม่า) สาขาสำโรงUrgently Required !
สื่อสารกับพนักงาน ,จัดทำเอกสารงาน MOU ประสานงานพนักงานให้ความรู้เรื่องข้อมูลต่างๆ

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
18 . Domestic Sales Executive (Medical Products (Base at Sathupradit, BKK)Urgently Required !
• Responsible for achieving sales targets. • Implement sales strategies to attain sales volume. • Maintain good relationship with current customers and seek new customers. • Monitor weekly deliver....

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
19 . Executive Secretary / Personal Assisitant (Base at Sathupradit, BKK)Urgently Required !
• Provide secretarial support for President in all business matters • Schedule appointment and meeting • Coordinate and facilitate with all departments • Perform other r...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
20 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- Effectively analyse the cause of machine breakdown - Fix problems and discover the cause of machine breakdown - Determine the development approaches for performance in the department - Understand...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
21 . QC Inspector (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

Thai Hospital Products Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (สาธุประดิษฐ์)
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน - ติดต่อประสานงานรับเรื่องลูกค้าในอาคาร - ดูแลจัดหา Supplier เพื่อมาดูแลระบบต่างๆในอาคาร - งานเอกสาร การจัดเก็บค่าบริการต่างๆจากลูกค้าอาคาร -งานควบคุมการทำงาน แม่บ้านและ รปภ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000+
24 ก.ค. 62
23 . พนักงานขับรถส่วนกลาง/ ขับรถผู้บริหาร (สาธุประดิษฐ์)Urgently Required !
- ขับรถให้กับส่วนกลางและผู้บริหารของบริษัทฯ - ดูแลทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ให้สะอาดและสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 +
24 ก.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ