JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Supervisor / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
• วางแผนจัดทําและดําเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยตามข้อบังคับของกฏหมาย • ดำเนินการแนะนํา อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัยในการทํางาน • วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านค...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
2 . Maintenance Manager/ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนและบริหารงานกระบวนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พร้อมทั้งติดตามการซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดิม...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
13 มิ.ย. 62
3 . Key Account Manager (Modern Trade)
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุก สำหรับช่องทาง Modern Trade 3.การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และปริมาณการยอดขาย 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อน...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
4 . Senior HR Officer / HR Supervisor (ประจำคลังสินค้า บางนา กม.19)
- ดูแลงานทางด้านสรรหา คัดเลือกใบสมัคร และสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ต้อนรับและปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - งานด้าน GA ประจำคลังสินค้า งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
13 มิ.ย. 62
5 . Brand Marketing Manager
1.Brand Management Skill 2.Communication Skill 3.P&L Ability inc Budget Control 4.Interpersonal Skill 5.Food Industry / Restaurant business is preferrable

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
6 . Accounting Department Manager / ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนด้านบัญชีของบริษัท 2. วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ 4. หาแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการอบรมทั้งใน และนอกสถานท...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Food Purchasing Officerรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการจัดซื้อ - ติดต่อ supplier - จัดซื้อจัดหา วัตถุดิบ - อุปกรณ์สำนักงาน - จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการสั่งซื้อทั้งหมด - ประสานงานกับ supplier ในการส่งสินค้าและตรวจสอบความถ...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
8 . Senior Oversea Purchasing Officer / หัวหน้างานจัดซื้อต่างประเทศ
- Responsible for import process ordering and delivery. - Develop cost saving initiatives and execute to deliverable - Ensure all procurement activities adhere to and comply with the company p...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
9 . Programmer (VB.NET)รับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ VB.net,C#.Net,PHP ร่วมพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องกับบริษัท ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ของบริษัท ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
10 . Import Officer
1. จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก เช่น อินวอยซ์ ใบขนสินค้า แพคกิ้งลิสต์ ใบตราส่ง หนังสือรับรองแหล่งสินค้า และเอกสารนำเข้า-ส่งออกอื่นๆ เช่น เอกสารขอคืนอากร19ทวิ 2. เตรียมงานเอกสารขึ้น L/C ประสานงานกับธนาคาร...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ