เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการความปลอดภัย คลังสำโรง รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ. 2. สอบสวนเบื้องต้นพนักงานที่กระทำความผิดหรือทำทรัพย์สิน สินค้า เสียหายและให้คำแนะนำในการป้องกัน 3. ตักเตือนพนักงานที่กระทำไม่ปลอดภัย 4. สืบหาข้อมูลและสอดส่องการทุ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
2 . ด่วนมาก***เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติการจัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย, ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, ไต่สวนอุบัติเหตุ, อบรมพนักงานจัดทำแผนฉุกเฉิ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
3 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น คุณภาพสินค้า/พื้นที่/ สถานที่จัดและเก็บสินค้า/ อุปกรณ์/ รถขนส่ง/อุณหภูมิการขนส่ง 2. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่กำหนด...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
21 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่และพนักงานข้อมูล ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี
1. จัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข สายรถขนส่ง,รอบการสั่งสินค้าของร้าสาขา เพื่อทำการ Up Load เข้าสู่ระบบ 2. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับร้านสาขาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งร้านสาขาเปิดใหม่/ร้านปิด...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000
21 ก.พ. 61
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory Officer) ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี
1. จัดทำรายงาน Daily Cycle Count ประจำวัน 2. จัดทำรายงาน New Product 3. จัดทำรายงานยอด Stock Diff 4. จัดทำรายงานแจ้งยอดสินค้า,จัดเก็บ,คัดแยกและเคลียร์คืนสินค้ายกเลิกขาย 5. จัดทำรายงานการติดต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000
21 ก.พ. 61
6 . พนักงาน Logistics (ปวส.) ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
1.การบริหารพื้นที่ใช้รถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเอกสาร Summary Shipping 2. โยกร้านสาขาในระบบ WMS ตามเอกสาร Summary Shipping 3. พิมพ์เอกสาร Truck Delivery Report , Tote Control Re...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000
21 ก.พ. 61
7 . พนักงานจัดส่งขาออก (ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก) ชลบุรี
1.จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง 2.จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้รับเหมาขนส่ง 4.ติดต่อ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 61
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำพื้นที่สาทร, อ่อนนุช)
1.จัดทำ รวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินงานสายร้าน 2.จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานให้ระดับบริหารประกอบพิจารณา 3.ดูแลงานด้านเอกสาร บันทึกต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
9 . พนักงานบำรุงรักษา ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. ทักษะการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ 2.ดำเนินการปฏิบัติตามแผนP.M ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 ก.พ. 61
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม GMP, Food Safety Harzard 2. ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง Warehouse Management System ,Product Handing, Inventory Store Controlและการดูแล...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
21 ก.พ. 61

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000
21 ก.พ. 61
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) เขตบางนา สมุทรปราการ อนุสาวรีย์ พญาไท นนทบุรี
สรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
13 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า7-11สุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory) - รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
14 . Freelance เขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบร้าน 7-Eleven

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 61

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 380 บาท/วัน
21 ก.พ. 61
16 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
17 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
-จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
21 ก.พ. 61
18 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
19 . วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด และให้คำแนะนำการซ่อมแก่ช่างเทคนิค 2. จัดทำรายชื่อ เครื่องจักร ที่ต้องทำการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ 3. มอบหมายงานบำรงุรักษาเครื่องจักรให้ช่างเทคนิค ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 61
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ