JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(DCC)
- ควบคุมระบบเอกสาร ISO,GMP,HACCP - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับรองระบบ - จัดทำแผนการตรวจติดตาม - จัดประชุม KPI

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
2 . ผช.หัวหน้าแผนก / หัวหน้าแผนกฝ่ายควบคุม / ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - บรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบสินค้าระหว่างการผลิตให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ความรู้ในงานและทักษะ - กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร...

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
11 ก.ย. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D.Officer) รับสมัครด่วน !
-คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ