เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร 2.ควบคุมดูแลระบบการซ่อมบำรุง ติดตามผลการซ่อมบำรุง 3.วางแผนเชิงป้องกัน ระบบการซ่อมบำรุง 4.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไมโครการปัก จำกัด
7 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ