JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Sales Executive (Furniture)
- ผลักดันทีมให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย - จัดทำแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของงานขายในทีม - ช่วยทีมสนการเจรจาต่อรองกับลูกค้าและปิดการขายให้เร็วขึ้น - ตรวจสอบเอกสารการขาย แบบ รายละเอียด ราคาและเงื่อนไขการ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . แคชเชียร์ / พนักงานต้อนรับ / บาริสต้า (ห้าง Central world )
- ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการใน Showroom - ดูแลความเรียบร้อยของร้านทั้งหมด - บริการลูกค้า และต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมงานเฟอร์นิเจอร์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน 15,000 ++
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือทุกเดือน - สรุปยอดเจ้าหนี้การค้าในแต่ละเดือนจากการตั้งหนี้ - ทำภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง - ทำบัญชีต้นทุน - ทำบัญชีสต๊อคสินค้า

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . Sales Executive (Furniture)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ (การทำงานเชิงรุก) - รับผิดชอบยอดขายตามฐานรายได้ - จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล - ประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาความรู้ความสามารถด...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ INKJET
- จัดลำดับงานให้สอดคล้องกับแผนงานตามใบสั่งผลิต - ประสานกับฝ่ายผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคที่ติดขัดในการผลิต - ประสานงานกับทีมงานเพื่อค้นคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆให้ผลิ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Project Designer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ออกแบบที่มีความสอดคล้องทั้งทางด้านรูปแบบที่สวยงาม - จัดวาง Furniture Plan และเขียนแบบ Furniture Detail Drawings ตามความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลู...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (Mock Up)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ - พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้เป็นมาตรฐาน - บริหารจัดการภายในแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพ (สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล ประมวลผล - จัดเก็บ จัดทำเอกสาร - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูล กับหน่วยงานต่างๆตามเงื่อนไขของงานนั้นๆ - ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายผลิต - สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้กับลูกค้า

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดหา
- สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา - สรรหาซัพฯ และวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อมี source เพิ่มเติม - ติดต่อและประสานงานกับซัพฯ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าตามทิ่องค์กรต้องการ - ประสานงานและสั่งจ้าง...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ