JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกงานบริการ/อาคาร
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดภายใน-ภายนอกโรงงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - ดูแลการกำจัดและเก็บวางถังขยะทั่วไปทั้งหมดภายใน-ภายนอกโรงงาน - กำกับดูแลจ่ายงานตามแผนงานและติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 ก.พ. 62
2 . พนักงานประจำ Showroom เฟอร์นิเจอร์ (ห้าง Central world )
- ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการใน Showroom - ดูแลความเรียบร้อยของร้านทั้งหมด - บริการลูกค้า และต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมงานเฟอร์นิเจอร์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน 15,000 ++
20 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือทุกเดือน - สรุปยอดเจ้าหนี้การค้าในแต่ละเดือนจากการตั้งหนี้ - ทำภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง - ทำบัญชีต้นทุน - ทำบัญชีสต๊อคสินค้า

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานนโยบายรับสมัครด่วน !
- กำหนด, นัดหมาย, สรุป และรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร, ที่ปรึกษา, MD - รายงานติดตามความคืบหน้าของงานตามนโยบายระดับองค์กร - ประสานงานกิจกรรมร่วมกันในฝ่าย และระหว่างฝ่าย เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายองค์กร -...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 62
5 . ช่างบริการหลังการขาย
- ออกบริการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ให้กับทางลูกค้านอกสถานที่ - จัดเตรียมเบิกอุปกรณ์แต่ละวันของคิวงานเพื่อนำไปซ่อมงานนอกสถานที่ - แนะนำการบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าอย่างถูกวิธี - ประสานงานและควบค...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
6 . Sales Executive (Furniture)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ (การทำงานเชิงรุก) - รับผิดชอบยอดขายตามฐานรายได้ - จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล - ประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาความรู้ความสามารถด...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Project Designer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ออกแบบที่มีความสอดคล้องทั้งทางด้านรูปแบบที่สวยงาม - จัดวาง Furniture Plan และเขียนแบบ Furniture Detail Drawings ตามความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลู...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Site-Co)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานโครงการระหว่างลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท 2.เข้าร่วมประชุมกับทางลูกค้าสำหรับงานโครงการที่ได้รับมอบหมายพร้อมทำรายงาน สรุปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ของทุกๆ โครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ช่วยเคลีย...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 ก.พ. 62
9 . HRD Supervisorรับสมัครด่วน !
* วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล * วางแผนและควบคุมงานด้านฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล * วางแผนและควบคุมงานด้านประเมินผลให้เป็น...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ตามประสบการณ์)
20 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ติดตามสถานะการณ์การผลิตและเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต ฯลฯ - จัดการข้อมูล ORDER เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนผลิต - ประสานงานและจัดการปัญหาเบื้องต้นในการผลิต

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
20 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ