JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Company Secretary
•ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
2 . พนักงาน Coating
-จัดเตรียม ตรวจสอบไขมันและสารผสมเพื่อใช้ในการสเปรย์ไขมันและสารผสม -ควบคุมดูแลการสเปรย์ไขมันและสารผสมในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมความสะอาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ Coating ตั้ง...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
3 . ช่างเครื่องกล
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 ก.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้าโรงงาน/ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงาน / ซ่อมบำรุงเบื้องต้น - งานเชื่อมต่างๆ - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้น - อ่านวงจรระบบไฟฟ้า

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล (Process / Project Engineer)
- ค้นหา ริเริ่ม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงาน เช่น Project เกี่ยวกับพลังงาน - ควบคุม และประสานงานในระบบการจัดการพลังงานทั้งหมดภาย...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ