เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Manager/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท ประสานงาน กับฝ่ายผลิต ในการกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงประจำปีในสายการผลิต ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้สามารถใช้งานอย่างมีประ...

A.S.I PRECISION CO., LTD.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ