JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Supprt
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท (Network & Software) 2.ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในบริษัท 3.ติดตั้ง Software ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.เบิกและดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก 5.ให้คำแนะนำการใช้งาน ให...

A.S.I PRECISION CO., LTD.
18 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ