JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Supervisor (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด สมุทรสาคร)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้า Ready to Eat, Bakery, Dim Sum และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี (ประจำ บ.โอคินอสฟู๊ด จก.)
ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ผลทางเคมีในผลิตภัณฑ์,วัตถุดิบ และอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Asst.Manager (B2B)
1.เปิดลูกค้าใหม่ตามช่องทางที่ได้รับมอบหมาย 2.วางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าให้ติดตามจนสินค้าออกสู่ตลาด 3.วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เช่น พฤติกรรมการบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาสินค้าให้เข้ากับสถานก...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (Staff 1)
1.ขับรถยนต์รับส่งผู้บริหาร และพนักงานเพื่อไปติดต่องานภายนอกบริษัท 2.ขับรถยนต์รับส่งลูกค้าของบริษัท 3.ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ที่รับผิดชอบทั้งภายใน และภายนอก 4.ปกป้องดูแลทั้งรถ และทรัพย์สินข...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (TMAC)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบดูแลเรื่องการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับ SUPPLIER โดยประสานงานกับฝ่ายการเงิน ตรวจเช็คบัญชีเจ้าหนี้รายตัว เช็คสถานะคงค้าง และ ACTIVITY(ความเคลื่อนไหว) • รับผิดชอบตารางกำหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายปร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ GMP/Sanitation (ประจำโรงงานแพ็คฟู๊ด สมุทรสาคร)
- ดูแลรับผิดชอบงาน GMP ของโรงงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน Sanitation และ Pest Control ในโรงงาน - Swab Test ในการ line การผลิต เพื่อส่งวิเคราห์ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องการการทำงา...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำบริษัทโอคินอสฟู๊ด)
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานรายเดือนตามอัตรากำลังที่ว่างของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น จัดหางานจังหวัด เป็นต้น - จัดทำ Weekly report Recruitment ประจำสัปดาห์ -...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (ไม่รวมประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
8 . พยาบาลวิชาชีพ**เกษียณอายุ**
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สั่งยา จ่ายยา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . พนักงานแกะปู(รายวัน)
มีการสอนงานให้(แกะปู) นั่งแกะในห้องปรับอากาศ มีรายได้เพิ่มจากค่าแรง ค่าฝีมือ ตามความสามารถ,ค่าเบี้ยขยัน ,ค่าโอที มีวันหยุดตามประเพณีปีละ 13 วัน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ วันหยุดวันอาทิตย์ ผ่านทดลองงา...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 310 บาท/วัน
25 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต (Supervisor) *ด่วน สาขาวิศวอุตสาหการ*รับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลิตที่ทางโรงงานมีการผลิตอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นในสภาวะที่เหมาะสม โดยนำเทคนิคใหม่ๆ อุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร มาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
12 . Sale & Marketing Domestic (Supervisor B2C)
-Seek out new marketing opportunities in Thailand (B2B&B2C) -Maintain positive relationships and coordinate with team, company's clients, and follow through on issues in a timely manner. -Coordinate...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (Senior Supervisor)
1.พัฒนาระบบโปรแกรม หรือแว๊บแอพพลิเคชั่น ขององค์กรตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อรองรับระบบโปรแกรม 3.ศึกษาหาความรู้ และเทคนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินเชื่อ (Pico Finance) รับสมัครด่วน !
- บริหารงานส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดและขยายฐานลูกค้า - บริหารงานสาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลทีมและยอดทีมให้เป็นไปตามเป้า - วางแผนพัมนาธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง-เงินเดือน (บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด)รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีค่าแรง-เงินเดือน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ด่วน ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
18 . Process Improvement Manager
-ควบคุม ดูแล Project TPm เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม -ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต(Yield/ Efficiency) และต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -วางแผนการนำเครื่องจักรห...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
19 . Production Process Improvement ประสบการณ์อุตสาหกรรมอาหาร 3 ปี**รับสมัครด่วน !
-ร่วมจัดทำแผน วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระดับ วางแผนกำลังคนและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ingredient พร้อมทั้งการจัดทำ WI และ Training ให้กับไลน์การผลิต-ร่วมจัดเตรียมความพร้อ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้างานตรวจสอบฟาร์มกุ้ง (ประจำบ.โอคินอสฟู๊ด จก)รับสมัครด่วน !
- ตรวจประเมินฟาร์มกุ้งในด้านแรงงาน และความปลอดภัย - ทำรายงานสรุปผลการตรวจฟาร์ม และติดตามประเด็นจากการตรวจฟาร์ม - อบรมให้ความรู้ฟาร์มทั้งในด้านแรงงาน และความปลอดภัย - รับผิดชอบในการประหยัดพลังงาน แล...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
21 . รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **มีประสบการณ์ด้าน SNAK หรือขนมขบเคี้ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
-­ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -­ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
22 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง / ระบบน้ำ / ระบบไฟฟ้ากำลัง / ระบบBoilerรับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ดำเนินงานดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ -­ดูแลงานการปรับแต่งเครื่องจักรในสายการผลิต -­สรุปผล/รายงานการซ่อมบำร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
23 . ผู้จัดการแผนก จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
24 . ผู้จัดการแผนกควบคุมสัตว์พาหะ(Pest Control) **ประสบการณ์ 5 ปี**
- จัดทำและดูแลการกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อ ( Pest Control ) ภายในองค์กร ให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลของการปฏิบัติงานด้านการกำจัดส...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
25 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนก (QC) **ประสบการณ์สายงานอาหาร**รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
26 . Production Supervisor **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกวางแผนการผลิต
-­ ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ