JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Architects / Interior
- ดูแลแผนงานก่อสร้างและงานออกแบบตกแต่งภายในให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่กำหนด - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ แผนงาน และสัญญา - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของท...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Human Resource
-ดูแลรับผิดชอบงานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง และติดตามผลการทดลองงาน -ตรวจเช็คสถิติเวลาการทำงาน การขาด ลา มาสาย -จัดฝึกอบรมตามแผนปร...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ