JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วย ผู้จัดการจัดซื้อ(ศูนย์การค้าพาซิโอ้สาขลาดกระบัง-อ่อนนุช)
-รับเรื่องของแต่ละฝ่ายที่ทำเรื่องขออนุมัติซื้อ -ติดต่อ Supplier ทุกรายที่จะขอให้เสนอราคาเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ที่แต่ละหน่วยงานต้องการ พร้อมทั้งต่อรองราคาและเจรจารายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุด...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . จป.วิชาชีพ
1.งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.จัดทำแผนอบรมและจัดดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรที่กฏหมายกำหนด 4.ดำเนินการจัดฝึกอบรมซ้อมและอพยพหนีไฟ ประจำปี 5.รวบรวม...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บจ.ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้) รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง - วางแผนการทำงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ - รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาบริหารงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ - ดูแล ควบคุมฝ่ายฯ ให้เกิด...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ลาดกระบัง-อ่อนนุช , พาซิโอ กาญจนาภิเษก)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ จัดงาน EVENT - ประชาสัมพันธ์บริษัทให้กับลูกค้า - จัดทำเอกสารและรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร - ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . ฝ่ายขาย(พื้นที่เช่าศูนย์การค้าพาซิโอ)
ติดต่อกับลูกค้าเพื่อขายโครงการพื้นที่ในศูนย์การค้า The Paseo

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ