JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค EM (ลาดกระบัง,กาญจนาภิเษก)
- ซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ - ดูแล รักษาความสะอาดรถของลูกค้าระหว่างซ่อม -ให้ความร่วมมือกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรม ISO ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาลาดกระบัง)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ จัดงาน EVENT - ประชาสัมพันธ์บริษัทให้กับลูกค้า - จัดทำเอกสารและรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร - ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน/แคชเชียร์ (รามคำแหง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ เก็บเงินลูกค้าในศูนย์บริการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (พาซิโอกาญจนาภิเษก)รับสมัครด่วน !
- งานบัญชีต่างๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร-สถานที่
-จัดทำตารางบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ -ติดตามผลการซ่อมบำรุง -วิเคราะห์หาสาเหตุของการเสียหาย และวิธีการซ่อมบำรุงและดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย -ควบคุมและประสานงาน กำกับดุแลงานของผู้ร...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ