JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
15 ก.พ. 62
2 . Receptionist (Hua Mak)
1. รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรติดต่อเข้ามาในแต่ละวันและโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อคนในบริษัท 3. สรุปรายงานค่าโทรศัพท์และการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 4. รับเอกสารจาก...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารการผลิต (โรงงานรังสิต)
ควบคุมดูแลพนักงาน กระบวนการผลิต รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2 อัตรา
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง (โรงงานรังสิต)
- วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง สินค้าส่งเสริมการขาย - เก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก เกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้าทั้งหมด

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
5 . พนักงานรับจ่าย 2 (ขับรถยก) (โรงงานรังสิต)
- ตรวจเช็คการรับ การเบิก-จ่าย วัตถุดิบ บบรจุภัณฑ์ สารเคมี และควบคุมการจัดเก็บ - บันทึกยอดรับ - จ่ายในระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงตามจริง

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
6 . ผู้ชำนาญการพัฒนางานขาย (Sale Training)
- สอนเทคนิค และวิธีการเสนอขาย/จัดเรียงสินค้า/เทคนิคการเจรจาต่อรอง/การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ Van Distributor - พัฒนาช่องทางพิเศษให้กับ Distributor - ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของ Distributor

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.พ. 62
7 . พนักงานประกันคุณภาพ (ม.6 วิทย์-คณิต) (โรงงานรังสิต)
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
8 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ปวส.) (โรงงานรังสิต)
- ทำงานในโรงงานผลิต - ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
20 อัตรา
15 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด
1. วางแผนการขาย ดูแลงานขายในพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการหลังการขาย 2. ดูแลลูกค้าหลักประจำภูมิภาคต่างๆและศูนย์กระจายสินค้า 3. เป็นตัวแทนบริษัทนำข้อมูลที่จำเป็นไปเสนอร้านค้า ระดับเอเย่นหรือ โฮลเซลล์ ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.พ. 62
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานรังสิต)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร, งานสอบเทียบเครื่องมือวัด และพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ