JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ QA Lab (โรงงานรังสิต)
รับผิดชอบงานด้านการควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของทางด้านจุลชีววิทยา ด้านเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือความสะอาดของอุปกรณ์ เพื่...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
2 . ผู้ช่วยจัดส่งสินค้า (กิ่งแก้ว สมุทรปราการ)
ติดรถเพื่อส่งสินค้า (นมไวตามิ้ลค์) ตามร้านค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตามเส้นทางที่รับผิดชอบ เป็นพนักงานประจำ ทำงาน จันทร์ - เสาร์

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน NA
19 เม.ย. 62

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
19 เม.ย. 62
4 . พนักงานรับจ่าย 2 (Checker+Forklift) (โรงงานรังสิต)
- ตรวจเช็คการรับ การเบิก-จ่าย วัตถุดิบ บบรจุภัณฑ์ สารเคมี และควบคุมการจัดเก็บ - บันทึกยอดรับ - จ่ายในระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงตามจริง

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
19 เม.ย. 62

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (โรงงานหนองแค สระบุรี)
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 62

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 62
8 . พนักงานประกันคุณภาพ (ม.6 วิทย์-คณิต) (โรงงานรังสิต)
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
9 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (โรงงานรังสิต)
- ทำงานในโรงงานผลิต - ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
5 อัตรา
19 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
1. วางแผนการขาย ดูแลงานขายในพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการหลังการขาย 2. ดูแลลูกค้าหลักประจำภูมิภาคต่างๆและศูนย์กระจายสินค้า 3. เป็นตัวแทนบริษัทนำข้อมูลที่จำเป็นไปเสนอร้านค้า ระดับเอเย่นหรือ โฮลเซลล์ ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ