JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้เชี่ยวชาญวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผนกFlour&Premix
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสินค้า แป้งชุบทอด 2.จัดทำเอกสารด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 15,000-30,000 (ตามความเหมาะสม)
22 ส.ค. 62
2 . วิศวกร (ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง)
-มีความรู้งานซ่อมบำรุงและสายงานผลิต - ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำร...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา (วังน้อยและไฮเทค)
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ชงชิมสินค้าของบริษัท
ชงชิมสินค้าของบริษัท ออกต่างจังหวัด เดือนละ 15-20 วัน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000-15,000 หรือ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
22 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด(ขายห้าง)
1. รับผิดชอบงานการตลาด/ฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด 2. รับผิดชอบการตลาด/บรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มค้าปลีก 3. ติดต่อขายสินค้า กลุ่มลูกค้าในห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด Tesco Lotus, BigC, Makro, TOPs, MaxValue,FOOD...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา (สาขาลาดพร้าว)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . admin เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศ
1.ประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ รับออเดอร์ ส่งผลิตและดำเนินการส่งออก 2.ประสานงาน ชิบปิ้ง เตียมเอกสารสำหรับเครียสินค้าให้ลูกค้า 3.จัดทำเอกสารใบสั่งขาย พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ SAP

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ (QA)
1 ร่วมทีมในการจัดระบบคุณภาพของบริษัทเช่น BRC , GMP ,HACCP ,FSSC 2 ร่วมทีมในการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป 3 ร่วมทีมในการกรอกแบบสอบถามด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าร้องขอ 4 ควบคุมการตอ...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา (สาขาลาดพร้าว)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าคลังสินค้า
1.วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2.ควบคุมดูแลการรับ-เบิก-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามที่กำหนด 3.จัดทำข้อมูล Stock ให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 4.ควบคุม ดูแล ตร...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกผลิต
1. กำหนดแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ 3. ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิตแก้ไขในส่วนกระบวนการผลิตควบคุมการส่งมอบสินค้าในคลัง 4. เตรียมกำล...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 15,000-30,000(ตามความเหมาะสม)
22 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-18,000
19 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ