JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ควบคุมวัสดุคงคลัง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน 15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา
- ตรวจสอบ ออกแบบรายละเอียด และประมาณราคางานก่อสร้าง พร้อมจัดทำข้อเสนอทางด้านวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
3 . ช่างบำรุงรักษาโยธา
ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงทางพิเศษและอาคารสำนักงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
14 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถยก
ช่วยเหลือรถเสียและรถเกิดอุบัติเหตุ จัดการจราจร การดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บนทางพิเศษ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน 13,000++
14 มิ.ย. 62
5 . พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ให้ถูกต้อง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน 15,000 บาท++
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ