เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Process Engineer สาขาโรจนะ อยุธยารับสมัครด่วน !
1.เข้าร่วม Kick-off เพื่อรับทราบแผน Master Schedule,Supplier Manual รายละเอียดต่างๆของแต่ละ Part และแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.วางแผนศึกษาจัดทำและทบทวนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้ สาขาโรจนะ อยุธยา
1.รับวางบิลตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร 2.จัดเก็บสำเนาใบสั่งซื้อ,ใบขอซื้อ,ใบส่งสินค้า,และสำเนาใบกำกับภาษี เพื่อแนบชุดตั้งเบิก 3.ตรวจสอบยอดจ่ายในชุดตั้งเบิกกับรายงานเจ้าหนี้การค้าถึงกำหนดชำระให้ตรงแ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
3 . Process Engineering /ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
วิศวกร 1.ประสานงานและแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดีขึ้น 2.พัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่างเทคนิค 1.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้ตรวจเชคเครื่องจักรให้พร้อมก่อนการผลิตท...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์
19 มี.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ ISO/TS (ประจำสาขาบ้านโพธิ์)
เจ้าหน้าที่ ISO/TS OFFICE (ประจำสาขาบ้านโพธิ์) 1. ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเอกสาร 2. จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสาร WI,WP,QM และเอกสารอื่นๆในโรงงาน 3. จัดและรับ Audit จากทั้งภายในภายนอ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 มี.ค. 61
5 . Production Supervisor , วิศวกรการผลิต/่ซ่อมบำรุง สาขาบ้านโพธิ์รับสมัครด่วน !
วิศวกรผลิต 1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและควบคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 มี.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี จำนวนเกณฑ์สดและเกณฑ์สิทธิ์ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน - ตรวจกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีและจัดทำรายการปรับปรุงประจำเดือน - จัดทำรายการต่างๆเพื่อปิดงบทดลอง ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 มี.ค. 61
7 . ช่างเขียนแบบ, ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ วิศวกร ฝ่าย โรงงาน สาขา กม.23
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.สร้าง Spec และผลิต Prototype และ Drawing 3.อ่าน drawing ได้ , อ่านแบบได้ดี

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
16 มี.ค. 61
8 . Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
Web Programer 1.ออกแบบดูแลและพัฒนา Web Site ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2.MonitorLogการใช้งานWebวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 3.พัฒนาระบบ paper les...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สมุทรปราการ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 มี.ค. 61
9 . ช่างเทคนิค QC/ซ่อมบำรุง ประจำสาขาบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคควบคุมคุณภาพ 1.ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต 2.แจ้งปัญหาและข้อบกพร่องของชิ้นงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3.ปฏิบัติตามงาน WP , WI ของฝ่าย QC 4.รักษาความปลอด...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 มี.ค. 61
10 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
15 มี.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ