JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Group Financial Analyst Executive
1. วางแผน ด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านการเงินของบริษัทย่อย 3. รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัทย่อย 4. จัดทำรายงานงบการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อกรรมการการเง...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . Human Resource Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เป็นผู้ช่วยกรรมการบริหาร (ที่กำกับสายงานทรัพยากรบุคคล) 1.ประสานงานและช่วยเหลืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกฟังก์ชั่น 2.ประสานงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมคุณค่าร่วม...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . Brand Marketing Coordinator
•Assists Brand Manager in creatively planning and developing brand content for communicating via social media such as Facebook and Instagram and manages regular posts. •Creates and maintains websit...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . Senior Business Application Supportรับสมัครด่วน !
1.Corporate Application & InHouse Software Application 2.Design Database & Program เช่นเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อออกแบบเมนูและหน้าเมนูต่างๆให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้และบริห...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง หรือประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . แม่บ้าน / แม่ครัว
1.แม่บ้าน - ดูแลทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถู ประจำบ้านเจ้านาย หมายเหุต : มีอาหารและที่พักให้ 2.แม่ครัว -ปรุงอาหารอีสานได้ -ประจำร้านอาหาร ย่าน ถนนรัชดา ห้างฟอร์จูน(พระราม9) หมายเหตุ : พร้อมที...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือความสามารถ
24 มิ.ย. 62
6 . เสมียนประสานงาน
- ติดตามงานในไลน์ผลิต - จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายวัตถุดิบในไลน์ผลิต - ดูและพนักงานฝ่ายผลิต (เช็คขาด-ลา-มาสาย) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
7 . นักวิชาการ
- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการของบริษัท วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ - ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามรู้และประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
8 . กุ๊ก (ไปประจำร้านอาหาร ที่ประเทศเวียดนาม)รับสมัครด่วน !
- ปรุงอาหารไทย ทุกประเภท ตามเมนูที่ลูกค้าต้องการ - ประจำในภัตราคารอาหารไทย ที่ประเทศเวียดนาม (เวียดนามตอนใต้) ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Resort - เป็นภัตราคารอาหารไทย อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนารม...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 -30,000 บาท
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานโรงแรม / Housekeeper
- ควบคุม สอนงานและดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพัก เช่น การปูเตียง การจัดสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นภายในห้อง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม - เป็น Resort ระดับ 4...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีซื้อ
-จัดทำสมุดบัญชีควบคุมใบรับสินค้า เพื่อควบคุมการรับสินค้าและว่าจัดส่วให้บัญชีครบถ้วนหรือไม่ -รับ-ตรวจเอกสารว่ามีเอกสารแนบตามระเบียบการ -คำนวณและตรวจสอบการคำนวณตัวเลขในเอกสารประกอบแต่ละรายการ -จัดทำ...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชีคงคลัง ทำงาน จ-ศุกร์
- บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายของสินค้าตรงตาม Invioce - จัดทำใบปรับปรุงและบันทึกเมื่อมีการแก้ไข - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงาน Standard Cost. - ตรวจนับสินค้าคงเหลือในระหว่างการผลิต - ตรวจนับ...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
ดูแล ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ เช่น ทาสี เดินสายไฟ ปลั๊กไฟ (เป็นงานซ่อมบำรุง/ปรับปรุง เบื้องต้น)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ODM(เอเชีย)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านการดำเนินงาน และการขาย แจ้งขอราคาและทำใบเสนอราคา จัดทำรูปภาพสินค้า และรายละเอียดพร้อมเสนอราคา -ประสานงานด้านการทำออเดอร์ ติดตามการผลิตสินค้าให้ได้ตามกำหนด - ประสานงนด้านการบริการ ปร...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
14 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QCรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด -ปฏิบัตืงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . นักออกแบบ (โปรแกรม Rhino / Matrix /3 D)รับสมัครด่วน !
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี โปรแกรม Rhino/Matrix/3D

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
16 . คนสวน
1.ตัดแต่ง กิ่งไม้ ปัดกวาด รอบนอกบริษัท 2.รดน้ำต้นไม้ ดูแลต้นไม้ 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความสามารถ และโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
17 . พนักงานคลังสินค้า (จัดส่งสินค้า/คลังวัตถุดิบ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับจำนวนสินค้าตาม TAX INVOICE - บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าสต๊อก,ติดป้ายราคาสินค้ารอการเบิกจ่าย - รับสินค้าคืนคลัง,ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบส่งคืนคลัง - จัดทำเอกสารใบสั่งจ่ายสินค้า - ตรวจรับส่...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ