JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PC ชงชิม (Parttime)รับสมัครด่วน !
ชงชิมสินค้า สาขาในกรุงเทพฯ เชียร์ขายสินค้าที่บูธ สถานที่ปฎิบัติงาน ดังนี้ -FoodLand สาขาศรีนครินทร์ -FoodLand สาขารามอินทรา -Golden place ศิริราช2

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, Incentive
25 มิ.ย. 62
2 . ผู้แทนขายต่างจังหวัด - ภาคใต้
1. นำเสนอสินค้าและขายสินค้า 2. เก็บบัญชีขายสินค้า 3. รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. เก็บข้อมูลตลาดและสินค้าคู่แข่ง 5. การให้บริการหลังการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของบริษัท 6. งาน...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . Media Buyer
- Planning in detail in terms digital media planner – Facebook Ads, Line, YouTube. - Set up campaigns, including, if applicable, building social, search, or biddable campaigns in-platform such as Fac...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบการเงิน รวมถึงสามารถใช้ระบบ SAP, Cash Book เพื่อทำรับเงิน และ POST ตัดหนี้ลูกหนี้การค้า ให้ UPDATE - จ่ายเงินเจ้าหนี้การค้าตามระเบียบของบริษัทฯ โดยตรวจ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
5 . แม่บ้านประจำคลังสินค้า
-รับผิดชอบในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนคลังสินค้า, ฝ่ายผลิต รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ให้มีความสะอาดตามระบบคุณภาพ -รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และถูกต้องตามที่กำหนด -ทำงานวันจั...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
6 . Brand Content Marketing Specialist (Social Media)
• Accountable for all content marketing initiatives to drive traffic, engagement, leads, that deliver sales and customer retention. • This role requires a bran publisher mindset: To create the conten...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . Technical Support/ IT Support
- ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย - ดูแลและควบคุมทะเบียนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน - ติดตามเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเอง และป...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
- วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ - บริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
9 . Trade Marketing Officer
Summary of Duties: Trade Marketing Officer will be required to work effectively with multiple sales personnel, marketing team members under the direction of the Trade Marketing Manager. The work te...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
10 . Sales-กรุงเทพฯ (กลุ่มลูกค้าผู้ส่งออก-Export Agent)
-ดูแลบริการลูกค้ากลุ่มตัวแทนส่งออก (Export Trading Agent) ที่มีธุรกิจในประเทศไทย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่จัดทำใบเสนอราคา, รับคำสั่งซื้อ, ยืนยันคำสั่งซื้อ, ติดตามสถานะ, ติดตามด...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงเครื่องจักร-ประจำโรงงานลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิตและเครื่องจักรรองรับไลน์การผลิต -ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน -ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ -ประสานงานภายในส่วน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - ลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าส่วนการเงิน
1.ติดตามสถานการณ์ค่าเงิน วิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) 2.วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน การลงทุน รวมถึงการจัดหาเงินทุน 3.ศึกษา จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรับ-...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้า - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107
ปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุง ระบบเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป ไฟฟ้าทั้งในสำนักงาน และโรงงาน

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน (Internal Audit)
- รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้ -ปฏิบัติงานตรวจส...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ