เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Staff (English resume only)
1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า 2. กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จัดเรียงสินค้า ดูแลความเรียบร้อยของบูธแสดงสินค้า 4. สรุป รายงานการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภ...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ม.ค. 62
3 . HR & GA Supervisor (Admin)
- Handle all administrative issues includes related to manage company regulations, company license and certificate (BOI, Affidavit, Article of Incorporations and so on), approval form, legal matters(c...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 62
4 . R&D Manager (English resume only)Urgently Required !
Develop and improve products according to marketing and company assignment, Follow R&D process. Oversee to prepare related documents and products test, Planning for each product development and proces...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
5 . Accounting Staffรับสมัครด่วน !
- วางบิล ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน บันทึกบัญชีลูกหนี้ - จัดทำทะเบียนลูกหนี้รายใหม่ใน Navision - กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ - จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน (Write off / Recovery / Provision) - ทำการรับ...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18 ม.ค. 62
6 . Import Assistant SupervisorUrgently Required !
- Prepare all imported document, custom clearance and purchasing report. - Coordinate to all related government. - Sourcing and purchasing all imported raw material.

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 62
7 . Production Manager (English resume only)
● Managing and controlling production ● Monitoring daily production performance and analyzing ● Taking responsibility for production and manpower planning, determining manpower & machine requiremen...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
8 . R&D Supervisor (English resume only)
1.พัฒนาและปรับปรุงสินค้า ตามที่ตลาดต้องการ 2.พัฒนาและปรับปรุงสินค้า ตามกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 3.จัดทำเอกสารและทดลองผลิตภัณฑ์ 4.กำหนดแผนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
18 ม.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ