JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.มอบหมายงานและหน้าที่ให้แต่ละกะดำเนินการผลิตตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและตั้งค่าเครื่องจักรให้ตามมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ 4.ตรวจเช็คและดูแลความพร้อม...

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
23 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย - ตรวจสอบการรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน - ปรับปรุงการตรวจสอบทางระบบบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวด - ตรวจสอบเพื่อยื่นภาษี - ปิดงบบัญชีบริ...

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000
20 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ