เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PIPING ENGINEER
- ควบคุมงานติดตั้งระบบ และประสานงานกับลูกค้า ช่าง รวมถึงฝ่ายต่างๆ ทั้ง ภายในองค์กร และนอกองค์กร ให้เป็นไปตามแผนงาน แก้ปัญหาหน้างานต่างๆ ได้ - รับงาน ออกแบบงานระบบ ถอดแบบ และประเมินราคา

บริษัท ส.คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ