JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพัฒนาและวิจัย (R&D)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ้นงานทางกล - วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - เก็บข้อมูลจัดทำ Daily / weekly / month reprot - ทำเอกสารรูปเล่มสำหรับส่งมอบงาน - ตรวจสอบ BOQ / TOR / สัญญาจ้าง และแบบเบื้องต้น - ประสานงานเกี่ยวกับปั...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน - จัดทำรายงานบันทึกเวลาการทำงาน และการทำ OT - งานเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าและจัดส่ง - ควบคุมและประสานงานงานจัดส่งส...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
• วางแผน กำหนด จัดฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท • เป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในบริษัท • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม • ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการฝึกอบรม • จัดทำเอกสาร และรายงานการฝึกอบรม • ประสา...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
5 . Sales (แผ่นฉนวนกันความร้อน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ - เสนอขายโครงการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน - ทำใบเสนอราคา ทำรายงานการพบลูกค้า

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
17 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ