JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย
- ทำเอกสารด้านรายจ่าย - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน -ประสานงาน รายงานผลกับหัวหน้างานหากตรวจสอบคุณภาพแล้วพบปัญหา -คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหางานที่ไม่มีคุณภาพ แนวทางแก้ไข วิธีปรับปรุง -งานอื่นๆที่ๆด้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- เคลียร์เงินสดย่อย, ทำ COA, ปิด job - คีย์รับค่าใช้จ่ายต่างๆ - ควบคุมคูปองน้ำมันรถขนส่ง , โฟร์คลิฟท์ - เบิกรับ-เบิกจ่าย - ทำเอกสารต่างๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้
- เปิดบิล ใบกำกับภาษ๊ขาย - ตรวจสอบเอกสาร - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
5 . Marketing Executive
- จัดทำ Promotion - ติดต่อประสานงาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- วิเคราะห์ วางแผนก - ทำต้นทุนการผลิต -ควบคุมการผลิต การสูญเสีย วัตถุดิบประกอบการผลิต ให้อยู่ตามมาตรฐาน - จัดทำรายงาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
7 . พนักงานจัดสินค้า
- ปริ้นใบสั่งจัดสินค้า - จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ , ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่ง - จัดสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดสินค้าให้เหมาะสม - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
8 . ช่างทั่วไป
- รับคมใบมีด มีดปรุ และตัวบล็อคที่ใช้ในการตัดกระดาษ - ปรับ เปลี่ยนบล็อคเครื่องตัดกระดาษ - ดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
9 . พนักงานรับ - ส่งเอกสาร
1.ส่งเอกสาร สินค้าต่างๆ (ที่รถมอเตอร์ไซน์ขนส่งได้) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 2.ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารที่ได้รับมอบหมายตามใบสั่งงาน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน รายได้ประมาณ 15,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ