JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมคว...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . สถาปนิก
1. ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวคิดและแผนงานที่กำหนด 2. กำหนดวัสดุที่ใช้ สี และ คุณสมบัติต่างๆ 3. ร่วมหารือเพื่อนำแนวคิดในการออกแบบมาพัฒนางานออกแบบ 4. นำแบบจาก Outsource มาพิจารณาคัดเลือ...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
4 . Marketing Manager
- Co-ordinating marketing with sales activities - Manage all marketing for the company and activities within the marketing department. - Set budgets, target and timelines - Analyze market tr...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
5 . โฟร์แมน
1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามแผนและมีคุณภาพ 2. บริหารงบประมาณที่กำหนดให้เกิดประโชยน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 3. บริหารและจัดการทีมก่อสร้างและผู้รับเหมา 4. ผลักดันการ...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ