JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คเครื่องจักรในความรับผิดชอบและจัดทำแผน PMตามแผน -ซ่อมงามตามเอกสารการแจ้งซ่อม -ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -ปฎิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานขาย 1.เสนอขายสินค้าตามแผนที่กำหนด 2.จัดทำประวัติข้อมูลลูกค้า 3.จัดทำรายงานการขายและส่งมอบเงินการขาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับหมาย

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม15,000-20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ