JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แคชเชียร์ (ลานจอดรถยนต์ - มอเตอร์ไซต์) ประจำศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- รับผิดชอบการเก็บเงินที่ลานจอดรถยนต์ - มอเตอร์ไซต์ - ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรจอดรถ,Sale slip ที่เป็นส่วนลดที่จอด ให้เรียบร้อยในแต่ละวัน เวลาปฏิบัติงาน : ทำงาน 6 วัน/หยุด 1 วัน...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 11,000 บาท + ค่าประสบการณ์ + ค่านั่งเครื่อง + ค่ากะ + ค่ารถ + โอที
19 ส.ค. 62
2 . Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
รับ order ให้คำแนะนำเมนูอาหารกับลูกค้า สื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
3 . พนักงานเดินอาหาร (Runner)
- รับอาหารจากส่วนครัวส่งต่อให้พนักงานเสิร์ฟ เพือเสิร์ฟลูกค้าตาม Order ทีได้รับ - จัดเก็บโต๊ะเก้าอี จาน แก้ว และอุปกรณ์ในร้านให้อยู่สภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ - รับ Order แทนพนักงานเสิร์ฟ (...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . พนักงานล้างจาน (STEWARD)
• ล้างจัดเก็บภาชนะ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว • ช่วยพนักงานในครัวจัดทำความสะอาดพื้นที่ในครัว และพื้นที่ในร้านอาหาร • จัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวได้อย่างถูกวิธีตามมาตราฐาน • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารสินค้า
- รับผิดชอบการเปิดหน้าบัญชีคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ( Suppliers ) บันทึกรายละเอียดสินค้าลงในระบบ ( เปิดบาร์โค้ด) เปิด PO สั่งซื้อสินค้าซื้อขาด ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า , สโตร์ร้าน LOFT , ฝ่าย Operati...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 18,000-25,000
19 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัย
-หน้าที่ตามกฎหมาย 12 ข้อ -Up date , SOP,WI,คู่มือความปลอดภัย -ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ -อบรมให้ความรู้พนักงานและผู้รับเหมา -ทำเอกสารส่งกรมแรงงานประจำปี

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
7 . พนักงานธุรการขาย (สัญญาจ้าง 3 เดือน )
งานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย ตารางเวลาพนักงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 500 บาท / วัน
19 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ (VIP Lounge) - Siam Paragon / Siam Discovery
•Deliver excellent services to VIP customers •Handling customer’s complaint and problem solving •Provide information of card promotion •Perform a member card and gift voucher •Hours of operation...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน Structure of the company + Experience + Toeic Score
19 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสด้าน GL
- Bank Reconcil/Cash Monitoring - ทำปิดบัญชีรายเดือน - ดูเรื่องภาษี/ การคำนวณภาษี/นำส่งภาษี - จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโยธา ประจำไอคอนสยาม
-กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเรียบร้อย -กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปรุงงานระบบมาต...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
19 ส.ค. 62
11 . พนักงานขาย ประจำศูนย์การค้า ICONSIAMรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าประเภทสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน - สรุปยอดขายประจำวัน - ดูแลความเรียบร้อยหน้าร้าน

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000+ ค่าคอมมิชชั่น
19 ส.ค. 62

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
19 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดการส่วนประหยัดพลังงาน
จัดทำรายงานพลังงานประจำปีส่ง พพ. วิเคราะห์การใช้พลังงาน เช่น ส่วนกลาง ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอ

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
14 . พนักงาน-เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานรับสมัครด่วน !
ประสานงานด้านงาน Set-up ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆจัดเตรียมพื้นที่ให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการรูปแบบงาน

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
หลายอัตรา
19 ส.ค. 62
15 . ช่างเทคนิคงานระบบ (ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล/ซ่อมบำรุงอาคาร/AV) ICONSIAM
- ควบคุมและประสานงานการเปิด-ปิดระบบ AV (แสง สี เสียง)ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ให้กับผู้ที่มาจัดงานหรือผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปได้...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
16 . พนักงานเขียนแบบ-สัญญาจ้าง 1 ปี (ประจำไซม่อน)
1.เขียนแบบ โครงการ/ร้านค้าที่ได้รับมอบหมายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความละเอียดครอบคลุมตามข้อสรุปของแบบที่กำหนด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่ดำเนินการเขียนแล้วเสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าแบบน...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
19 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการส่วน-ผู้จัดการฝ่ายจัดเตรียมงาน
วางแผน ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ตรวจสอบการติดตั้งงานของฝ่ายจัดเตรียมงาน วางแผนการซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการลูกค้าเพื่อให้บริการได้มาตรฐานสูงสุด เป็นไปตาม...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
หลายอัตรา
19 ส.ค. 62
18 . พนักงานขาย The Wonder Room /Pursuit/The Selected รับสมัครด่วน !
- แนะนำและขายสินค้าผู้หญิง ภายใต้ Multi brand (Thai Designer)

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป + OT+Com+Bonus+สวัสดิการ
19 ส.ค. 62
19 . พนักงานขาย ประจำร้าน LOFT (สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่)
- แนะนำ และ ขายสินค้า อุปกรณ์เครื่องเขียน Gift shop - ประจำศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ - มีความรู้หรือสนใจสินค้าญี่ปุ่น - บุคลิกภาพดี , ทีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศ *ขอคนที่สามารถทำได้ 6 วัน/สัปดา...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป + OT+Com+Incen+Bonus+สวัสดิการ
19 ส.ค. 62
20 . วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
1. ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning and Ventilation system) ระบบควบคุมควันไฟ (Smoke Control) 2. จัดทำรายการประกอบแบบ (Technical Specification) 3. เข้าร่วมประชุมประสานงานออกแบบกับผ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
21 . พนักงานขาย(Sale Assistant)สยามดิสคัฟเวอร์รี่และสยามเซ็นเตอร์
- แนะนำ และ ขายสินค้า เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,สินค้าไอที และของตกแต่งบ้าน ที่ทำงาน - ประจำศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ - มีความรู้หรือสนใจเรื่องแฟชั่น ,Trend การแต่งกาย - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี -...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 13,000 - 18,000 + OT+Com+Incen+Bonus+สวัสดิการ
19 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ (VIP Lounge) - ประจำศูนย์การค้า ICONSIAMรับสมัครด่วน !
Job Description : •Deliver excellent services to VIP customers •Handling customer’s complaint and problem solving •Provide information of card promotion •Perform a member card and gift voucher ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน Structure of the company + Experience + Toeic Score
19 ส.ค. 62
23 . Customer Relation Officer (Part-time) - Siam Paragon / Siam Centerรับสมัครด่วน !
- Welcome customers and provide information about the Siam Paragon - Coordinating with various departments to provide customers with more convenient services - Oversee and facilitate all aspects of ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 8 hours / 500฿, 12 hour / 800฿ (4 days per week for a minimum, period of 4 months or more
19 ส.ค. 62
24 . ช่างเทคนิคงานระบบ (ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล/ซ่อมบำรุงอาคาร/AV) ประจำสยามพารากอนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานให้บริการระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ของอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน - รับผิดชอบงานต่อเติม ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล งานอาคาร ของศูนย์การค้าสยามพาราก...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
หลายอัตตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
25 . พนักงานรักษาความปลอดภัยลูกค้า/จราจร/ดับเพลิง/Super Car - ประจำสยามพารากอน
- ควบคุม, ดูแลพื้นที่ศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า, ลานจอดรถ ศูนย์การค้าสยามพารากอน - ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, อำนวยความสะดวก, และบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแล พื้นที่ศูนย์การค้าให้อยู่ในความสง...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 20,000 บาท (ตามวุฒิและประสบการณ์) + O.T + ค่าทดสอบร่างกาย 1,000 + ค่าชำนาญการ
19 ส.ค. 62
26 . Customer Relations Officer [Contract 1 year] - Siam Paragonรับสมัครด่วน !
We, Siam Paragon Siam Center and Siam Discovery, are now opening for Customer Services Officer(contract 1 year) in this role you will be the main Human Touch point of the most prestigious Shopping Cen...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
19 ส.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ