JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ลูกค้าสัมพันธ์
ต้อนรับและบริการลูกค้าที่นำรถยนต์เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์โตโยต้า

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
13 มิ.ย. 62
2 . พนักงานรับรถ-ประเมินราคา
- ดูแล-บริการ-ให้คำแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้ามาซ่อมตัวถังและสี ภายในศูนย์โตโยต้า

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
13 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถ (หญิง)
* ดูแลงานทางด้านเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกของบริษัทฯ * ขับรถให้กับผู้บริหาร

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
13 มิ.ย. 62
4 . ที่ปรึกษาการขาย( Sales Consultant)
เป็นผู้ช่วยลูกค้าที่สนใจรถยนต์โตโยต้า แนะนำให้ข้อมูลรถที่เหมาะสมกับลูกค้า ให้คำปรึกษา(Consultant) ทั้งด้านสินเชื่อ ประกันภัยรวมทั้งดูแลหลังการขายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามมาตราฐานระดับสูงของโตโ...

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้า/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
1.ดูแลงานทางด้านระบบบัญชี /การเงินทั้งระบบ 2.ปิดงบการเงินทั้งระบบ

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000.- บาทขึ้นไป
13 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ