JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Design
1. ออกแบบสินค้าให้สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ โดยคำนึงถึงการผลิต การใช้งาน รูปลักษณ์ ราคาและการซ่อมแซม 2. จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบื้องต้น mockup เพื่อนำไปใช้ในการผลิตงานจริง 3. ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาห...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับผิดชอบการจัดทำและควบคุมด้านการรับสินค้า, การจ่ายสินค้า, การบันทึก, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบเอกสารในการรับจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้่อสิ่งพิมพ์
จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในองค์กร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำสิ่งพิมพ์ไปใช้ในการบรรจุสินค้า ตลอดจนร่วมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
4 . Graphic design
ตำแหน่งที่ 1. Graphic Director หน้าที่และรายละเอียดงาน 1. ทำงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ทั้งหมด 2. ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัท เช...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . Project Salesรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - นำเสนอขายสินค้า Furniture, Gift & Premium กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทที่สนใจสินค้าของบริษัท, คอนโด, หมู่บ้านจัดสรร, โครงการก่อสร้าง, โรงแรมระดับ 5 ดาว - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนตามตกลง + เงินค่าคอมมิสชั่นจากยอดขายสูง+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ