JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท - มอบหม...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลาง 4ล้อ,6ล้อ
พนักงานขับรถผู้บริหาร - รับผิดชอบในการขับรถ รับ - ส่ง ผู้บริหารคนไทย - รักษาทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพรถ ดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พนักงานขับรถส่วนกลาง - ขับรถพาเจ้าหน้...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ขับผู้บริหาร รายได้ 20,000+./ขับส่วนกลาง 15,500+
22 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ