JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Officer
1.งานด้านสถิติการนำเข้าและส่งออก - คีย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของประเทศต่างๆจากทาง Internet - เช็คและจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบสถิติ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำข้อมูลใน Power point สำหรับฝ่า...

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
เงินเดือน N/A
15 ก.พ. 62
2 . Production Supervisor
1. ควบคุมและวางแผนการผลิต 2. สั่งงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายในแผนก รวมถึงวางแผนกำลังคนภายในแผนก 3. ติดตามและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการผลิตให้เป็นไปเป้าหมาย

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
3 . Secretary of BOD
1. Action in Pre-Management Meeting. 2.Coordination with the Secretary Manager in the preparation of Meeting. 3.Coordination with the Administration prepare the site an...

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ