JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ
- กำกับดูแลงานประชุม - จัดทำร่างมติของที่ประชุมและรายงานการประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
2 . นิติกร
-จัดสัญญาและนิติกรรมด้านต่าง -ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ -ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานในบริษัท -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานเขียนแบบ
- เขียนแบบและออกแบบ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการตลาด - ทำรายงานการประชุมต่างๆของฝ่ายการตลาด - ประสานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกให้สอดคล้องกับแผนการตลาด

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริง - จัดทำรายงานสรุปต้นทุนขายทุกเดือนแก่ผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อต้นทุนขายเป็นประจำเดือน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่าย...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
6 . นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
นักศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
7 . Project Director
- บริหารจัดการงบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาการทำงาน - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - บริหารทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
8 . Site Engineer (EE, M&E) ด่วน
- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
9 . Q.S.Engineer รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบประเมินราคา - ตรวจสอบราคาวัสดุ - ควบคุมต้นทุน / วัสดุ / เครื่องมือ - ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
10 . Project Manager
- กำหนดพร้อมจัดทำแผนงานหลัก, แผนงานย่อย ระบบควบคุมต้นทุนทั้งการใช้วัสดุและแรงงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ - กำกับบริหารงานในโครงการให้ทันตามกำหนดพร้อมส่งงานเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสั...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด Zone สุขุมวิท, พระราม8, ท่าพระ, กรุงธน
1.ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร, คอนโดนิติอาคารชุด 2.มีทักษะในงานบริการติดต่อประสานงาน ดี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
12 . ผู้ช่วย / ผู้จัดการอาคาร Zone จรัญสนิทวงศ์ 96, พหลโยธิน 30, รัชดา-ท่าพระรับสมัครด่วน !
1.รับนโยบาย, บริหารจัดการ, ควบคมุการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานของนิติบุคคล 2.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำปี พร้อมตรวจสอบควบคุม 3.ควบคุมงานให้พื้นที่อาคารและส่วนงานของงานซ่อมบำรุงปฏิบัติงานได้ต...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
13 . Sales Manager รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - บริหารทีมขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ - ดูแลสำนักขาย ห้องตัวอย่าง ให้เรียบร้อยเพื่อรับรองลูกค้า - สนับสนุนทีมขาย เพื่อให้งานขายเป็นไปด้วยดี - พัฒนาทีมขายให้มีศักยภาพ เพื่...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
14 . Sales Condo Zone จรัญสนิทวงศ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลและบริการลูกค้าของบริษัทฯ ในส่วนของงานขาย - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย - พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ในรายละเอียดของโครงการ - และแนะนำเรื่องสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตลาด การสำรวจ และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ - จัดทำกลยุทธ์การตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วางคอนเซ็ปต์ของการโฆษณา รูปแบบของการโฆษณา การใช้สื่อทั้ง Offline และ Online

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ Zone สุขุมวิท, ดาวคะนอง, จรัญสนิทวงศ์
- สร้างประสบการณ์งานบริการให้ลูกค้าประทับใจ - กระบวนการตรวจรับมอบห้อง กับลูกค้า - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบเบิกงวดงาน - ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล Supplier - กำกับดูแลทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานค่าเสื่อมราคา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
18 . Marketing Manager รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตลาด และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน - สำรวจคู่แข่งการตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งขัน พร้อมทั้งปัจจัยอื่น และดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขาย ตามที่กำหนด - กำกับดูแ...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
19 . Sales Condo
- แนะนำโครงการให้กับลูกค้า - ดูแลสินค้าให้พร้อมขาย - ปิดการขาย - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Office - รักงานบริการ และรักงานขาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
22 เม.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ