JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- จัดทำสต็อควัตถุดิบและสต็อคทั่วไป - บันทึกและตรวจสอบเอกสารบัญชี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
2 . นักศึกษาฝึกงาน การตลาด/นิติศาสตร์รับสมัครด่วน !
นักศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
15 ก.พ. 62
3 . Project Director
- บริหารจัดการงบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาการทำงาน - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - บริหารทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
4 . Site Engineer (EE, M&E) ด่วน
- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
5 . Q.S.Engineer รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบประเมินราคา - ตรวจสอบราคาวัสดุ - ควบคุมต้นทุน / วัสดุ / เครื่องมือ - ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
6 . Marketing Officer ด่วน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- จัดทำกลยุทธ์การตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วางคอนเซ็ปต์ของการโฆษณา รูปแบบของงานโฆษณา ทั้งสื่อ Offline และ Online

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
7 . Project Manager
- กำหนดพร้อมจัดทำแผนงานหลัก, แผนงานย่อย ระบบควบคุมต้นทุนทั้งการใช้วัสดุและแรงงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ - กำกับบริหารงานในโครงการให้ทันตามกำหนดพร้อมส่งงานเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสั...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่นิติอาคารชุด Zone ลาดพร้าว 19, พหลโยธิน 30
1.พิมพ์รายงานประชุมนิติบุคคลอาคารชุด 2.ดูแลการรับเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง,ค่าสาธารณูปโภค 3.สนับสนุนประสานงานให้แนะนำเบื้องต้นให้กับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด Zone สุขุมวิท, พระราม8, ท่าพระ, กรุงธน
1.ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร, คอนโดนิติอาคารชุด 2.มีทักษะในงานบริการติดต่อประสานงาน ดี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
10 . ผู้ช่วย / ผู้จัดการอาคาร Zone จรัญสนิทวงศ์ 96, พหลโยธิน 30, รัชดา-ท่าพระรับสมัครด่วน !
1.รับนโยบาย, บริหารจัดการ, ควบคมุการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานของนิติบุคคล 2.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำปี พร้อมตรวจสอบควบคุม 3.ควบคุมงานให้พื้นที่อาคารและส่วนงานของงานซ่อมบำรุงปฏิบัติงานได้ต...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
12 . Sales Manager รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - บริหารทีมขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ - ดูแลสำนักขาย ห้องตัวอย่าง ให้เรียบร้อยเพื่อรับรองลูกค้า - สนับสนุนทีมขาย เพื่อให้งานขายเป็นไปด้วยดี - พัฒนาทีมขายให้มีศักยภาพ เพื่...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
13 . Sales Condo Zone เพชรเกษม,ติวานนท์,จรัญสนิทวงศ์,สุขุมวิท,รัชดา,รามคำแหงรับสมัครด่วน !
- ดูแลและบริการลูกค้าของบริษัทฯ ในส่วนของงานขาย - พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ในรายละเอียดของโครงการ - และแนะนำเรื่องสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
14 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตลาด การสำรวจ และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ - จัดทำกลยุทธ์การตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วางคอนเซ็ปต์ของการโฆษณา รูปแบบของการโฆษณา การใช้สื่อทั้ง Offline และ Online

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ Zone สุขุมวิท, ดาวคะนอง, จรัญสนิทวงศ์
- สร้างประสบการณ์งานบริการให้ลูกค้าประทับใจ - กระบวนการตรวจรับมอบห้อง กับลูกค้า - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป รับสมัครด่วน !
- AR ทำบัญชีด้านรับ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนอบรมประจำปี -ประสานงานการอบรม -ออกแบบแผ่น PR กิจกรรม -ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ -จัดทำกิจกรรมองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
18 . Marketing Manager รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตลาด และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน - สำรวจคู่แข่งการตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งขัน พร้อมทั้งปัจจัยอื่น และดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขาย ตามที่กำหนด - กำกับดูแ...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
19 . Sales Condo (ใช้ภาษาในการสื่อสาร)
- แนะนำโครงการให้กับลูกค้า - ดูแลสินค้าให้พร้อมขาย - ปิดการขาย - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Office - รักงานบริการ และรักงานขาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
15 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
วางแผน จัดทำ ดำเนินงาน และประสานงาน และตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของบริษัท ให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมา มาตรฐานสากล และมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า รายงานเกี่ยวกั...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ