JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
2 . Supervisor (Food and Beverage) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ ดูแลการจำหน่ายสินค้า รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการจำหน่ายให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง • ดูแลสินค้า On Shelf ทุกรายการของ Concession รวมไปถึงของ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
3 . Store Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนรายได้และรายจ่ายของแผนกอาหารและเครื่องดื่มใน Concession และ ของที่ระลึก Premium ต่างๆ • คำนวณราคาขายและควบคุมต้นทุนสินค้าโดยใช้ข้อมูลด้านปฏิบัติการและส...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
4 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซ็นทรัล มหาชัย"
ลักษณะงาน - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event และ ro...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
6 . Senior Database Support "ประจำสำนักงานใหญ่"
• กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้ ควบคุมและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การจัดการข้อมูล • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและจัดการค่าพารามิเตอร์ของฐานข้อม...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "โรบินสัน จันทบุรี"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เซ็นทรัลเวิลด์ และ เทอร์มินอล 21 (อโศก)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี"
รายละเอียดตำแหน่งงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซ็นทรัล พัทยา บีช"
ลักษณะงาน - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event และ ro...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
11 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี"
-ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา -วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ -ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
25 มิ.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เซ็นทรัล ภูเก็ต"
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
13 . พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา"เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ - จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์ - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ติดตามข่าวส...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน ชลบุรี (อมตะนคร)"
รายละเอียดของตำแหน่งงาน - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
15 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เดอะมอลล์ ท่าพระ"รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21 พัทยา"
รายละเอียดงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
17 . Leasing &Tenant Manager/ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนในการขายพื้นที่เช่าของบริษัทในทุกสถานที่ และการควบคุมปริมาณร้านค้าในเช่าพื้นที - กำกับดูแลการขายและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่ - อนุมัติการเช่า แ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
18 . Senior Administration Officer(ธุรการสำนักงาน)""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานด้านธุรการสำนักงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี"รับสมัครด่วน !
• วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
25 มิ.ย. 62
20 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี"
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
25 มิ.ย. 62
21 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ดำเนินการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแผนกทั้งหมดและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ดำเนินการอื่นๆตามคำสังผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
22 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี"
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
23 . Maintenance Officer(ช่างซ่อมบำรุง)"ประจำสำนักงานใหญ่"
• ให้คำปรึกษาแก่ช่างซ่อมบำรุงประจำสาขาโรงภาพยนตร์ ในการเเก้ไขปัญหาการซ่อมเเซมของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงเสียง หรืออุปก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
24 . พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา "เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์"รับสมัครด่วน !
- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ - จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์ - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
25 . Project Engineer (Structure Site) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รับผิดชอบงานโครงการในส่วนงานโครงสร้าง ประสานงานกับผู้ออกแบบและควบคุมการทำงานขอผู้รับเหมาในส่วนงานดครงสร้างให้ได้มาตรฐานและตรงตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายค่างวด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
26 . Senior Software Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
ดูแลและติดตั้งระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Vista และโปรแกรมอื่น ๆ ให้กับสาขาต่าง ๆ วิเคราะห์และทดสอบระบบก่อนใช้งาน แก้ไขปัญหาระบบไม่ทำงานในสาขาต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับ Vendor

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
28 . IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและสาขาให้กับผู้ใช้ทุกระดับ แก้ไขปัญหาในการใช้ระบบรายวัน ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
29 . Senior Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• วางแผนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • วางแผนในการรวบรวม requirement ต่างๆของระบบที่ต้องพัฒนา • วางแผนในการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบต่างๆ ตาม requirementให้กับนักพัฒ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
30 . Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner - หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย - ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเค...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ