JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll/ HRIS / ER)
- ตรวจสอบ บันทึก ข้อมูลวัน เวลา การลา และสรุปเวลาทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบ บันทึก และสรุปผลข้อมูลค่าจ้าง สวัสดิการในระบบเพื่อสรุปรายงานจ่ายค่าจ้างเสนอผู้บริหารให้ทำ การอนุมัติ - จัดทำรายงานด้านงา...

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายและการตลาด
- งานสรรหาลูกค้ารายใหม่ - งานสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย - รับ drawing จากลูกค้าและตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิต - คำนวณต้นทุนเพื่อเสนอราคา - จัดทำใบเสนอราคา - นำเสนอต้นทุนและใบเสนอราคาเพื...

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ