เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานบุคคล-ธุรการทั่วไป, จัดการงานเอกสารสำนักงาน งานต่ออายุเอกสารสำคัญ ต่าง ๆ 2.ดูแล ตรวจสอบ จัดหา อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน/ดูแลประสานงาน อาคารสถานที่ ติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ...

Bangkok Rice Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
2 . Export Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- Make communication with overseas customers via email/phone call. - Handling sales order including logistics function. - Prepare sales reports and marketing plans. - Coordinate with internal divis...

Bangkok Rice Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
เงินเดือน upon potential and experience
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ