JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส)
- จัดทำแผน Promotion สินค้าของบริษัทให้กับกลุ่ม Aroma Shop และ Dealer (Promotion สำหรับออกงาน โปรโมชั่นรายเดือน โปรโมชั่นเวิร์คช็อป และอื่น ๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย) - จัดทำรายงานหลังจากจบโปรโมชั่น หรือจบ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการ Aroma Shop ร้อยเอ็ด
1. วางแผนกการขายสินค้า ตกลงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย การขยายฐานการขายช่องทางการลูกค้าทั่วไป 2.ร่วมกำหนด เสนอเป้าการขายสินค้า ผลตอบแทนการขายต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุม ติดตาม กระต...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกการเงิน/ผู้จัดการแผนกการเงิน
ด้านการเงินรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค, เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า ประจำโรงงานบางปะกง
1.ดำเนินการเอกสารคลังสินค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บัญชีลูกหนี้ จัดทำวางแผนการดำเนินงานบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบรายงานการรับเงินและการ ตัดรับชำระลูกหนี้ ที่ได้รับรายงานจากแผนกการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ การค้า /สถานะลูกหนี้การค้า กับบัญช...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
6 . พนักงาน QC (ประจำคลังสินค้า โชคชัย 4)
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
7 . ช่างเทคนิค ประจำ Aroma Shop จันทบุรี
1.ตำแหน่งช่างเทคนิค หน้าที่ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่อง อุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ 2.มีความรู้และสามารถตรวจสอบในเรื่องของการชงกาแฟ และ สามารถชงและชิมกาแฟในระดับดี 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
8 . Product Executive รับสมัครด่วน !
1. ทำรายงานและวิเคราะห์การขาย สำหรัวสินค้าแต่ละแบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบ 2. จัดทำเอกสารคู่มือภาษาไทย และ Product Spec. ให้กับฝ่ายขายแต่ละช่องทาง 3. ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อจัดทำแผนการสั่งซื้อสินค้าจาก...

Aroma Group
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพของสินค้า (เบเกอรี่, เค้ก ฯลฯ) 2.ดูแลจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 3.ควบคุม/ดูแล/ประสานงานตรวจติตตามกระบวนการภายในของบริษัท 4.วางแผนและดูแลระบบบริหารคุณภาพ GMP, HACCP 5.งาน...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
10 . Account Executive/ผู้จัดการ Aroma Shop สมุทรปราการ
ตำแหน่ง Account Executive 1.รับผิดชอบผลการดำเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop 2.บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Arom...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
11 . Account Executive - Aroma Shop หัวหิน/ภูเก็ต
1.รับผิดชอบผลการดำเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop ในพื้นที่ 2.บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 4.จัดทำแผนงา...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคประจำภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต)
- ตรวจเช็ค บำรุง รักษาเครื่อง และอุปกรณ์ชงกาแฟ - ตรวจสอบมาตรฐานร้านกาแฟอตามมาตรฐานที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Aroma Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าบัญชี GL
1.วางแผนการเงิน,จัดทำรายงาน Cash Flow รายเดือน, ไตรมาศ,ปี 2.ดูแลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ( AR, AP, GL) 3.จัดทำเงินเดือนพนง. และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร (ภงด 1, 3, 53, 50,51,ภพ.30) ประกันสังคม,กองทุนสำรอ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
14 . Account Executive - Aroma Shop นครสวรรค์/แม่สอด
1.รับผิดชอบผลการดำเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop 2.บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 4.จัดทำแผนงานและงบป...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนประจำโรงงานบางปะกง (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารในขบวนการผลิต 2. ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่าย 3. ตรวจนับสต็อก 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (ธูรกิจร้านกาแฟ)
บัญชีต้นทุน 1. จัดทำราคาสินค้า เอกสารการเบิกจ่าย 2. วิเคราะห์ต้นทุน 3. วิเคราะห์ผลต่างในการผลิต 4. ปิดงบประมาณ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บัญชีทรัพย์สิน 1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภท ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (ประจำลาดพร้าว 71)รับสมัครด่วน !
1.รับวางบิล 2.จ่ายเช็ค, โอนเงิน, จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค 3.ติดตามใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี 4.บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีในระบบ 5.ตัดชำระค่าใช้จ่ายในระบบ Mac-5 และจัดทำใบสำคัญจ่าย 6.จัดท...

Aroma Group
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้้ / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1. การเปิดบิลขาย,ใบลดหนี้,เงินมัดจำ,ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่อง,เปิดใบแจ้งหนี้,เปิดใบลดหนี้,ล้างเงินมัดจำ 2. การจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีขายของ 3. การตรวจสอบรายงานภาษีขาย 4. ตัด...

Aroma Group
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกงรับสมัครด่วน !
- ทำรายละเอียดเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบต้นทุนและระบบใบสำคัญของสินค้าคงเหลือ - ควบคุมเงินสดย่อย เงินทดรอง สินทรัพย์ - งานอื่นๆ ที่ได...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
20 . ช่างเทคนิค (ประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล)
1.ตำแหน่งช่างเทคนิค หน้าที่ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่อง อุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ 2.มีความรู้และสามารถตรวจสอบในเรื่องของการชงกาแฟ และ สามารถชงและชิมกาแฟในระดับดี 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ