JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Account Executive (Food service) ดูแลเขตพื้นที่สมุย / ภูเก็ต
1.ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง 3.ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นต่างๆของคู่แข่งทั้งหมดในตลาดเป็นประ...

KCG CORPORATION Co.,Ltd.
21 ส.ค. 62
2 . Sale Food Industrial (BKK/UPC)
- วางแผนงานขาย - นำเสนอขายงานให้แก่ลูกค้า - หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลลูกค้าเก่าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

KCG CORPORATION Co.,Ltd.
21 ส.ค. 62
3 . Sale Support
1.เปิดบัญชีลูกค้าใหม่ 2.รับ Order จากเซล์และลูกค้า 3.งานด้านเอกสารการขาย 4.เบิกสินค้าตัวอย่าง 5.ทำสรุปโปรโมชั่นต่างๆ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

KCG CORPORATION Co.,Ltd.
21 ส.ค. 62
4 . Account Executive (ภาคตะออกเฉียงเหนือ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ - ติดต่อเยี่ยมลูกค้าสม่ำเสมอและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบราคาคู่แข่งและความเคลื่อนไหวในตลาด - นำเสนอสินค้าใ...

KCG CORPORATION Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสาขาเทพารักษ์ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการจัดซื้อ • จัดทำเอกสารและนำเสนอเพื่อขออนุมัติ เช่น การทำสัญญา หรือการจัดทำประมาณการปริมาณการใช้ 2. กระบวนการการจัดซื้อ • ตรวจสอบใบขอซื้อ และ สรรรหาสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการ • ...

KCG CORPORATION Co.,Ltd.
20 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ